Ostrzeżenie

Informacja o zużyciu prądu: swoje zużycie sprawdzisz w serwisie Mój TAURON. Zaloguj się i wejdź w zakładkę "Faktury i płatności", a następnie wybierz "Faktury archiwalne". Pobierz fakturę za wybrany okres, znajdziesz w niej informację o zużyciu prądu. Zużycie sprawdzisz też w aplikacji mobilnej Mój TAURON w zakładce "Faktury".

Dowiedz się więcej

Taryfa sprzedawcy gazu

Ceny za gaz stosowane w rozliczeniach z klientami dla grupy taryfowej WA do 31 grudnia 2022 r., które uwzględniają zapisy Ustawy1, tj. ceny za gaz nie wyższe niż ceny u Sprzedawcy z urzędu: 

Grupa taryfowa WA
 
 
Ceny za gaz z zerową
stawką akcyzy
lub uwzględniająca
zwolnienia od akcyzy
[gr/kWh]
Stawka opłaty
abonamentowej
[zł/miesiąc]
 
 Ceny netto  20,017 W-1.1 – 3,30
W-1.2 - 4,22
W-2.1 – 5,40
W-2.2. – 6,20
W-3.6 – 6,30
W-3.9 – 7,89
W-4 – 9,20
 Ceny brutto – VAT 23%2  24,621 W-1.1 – 4,06
W-1.2 – 5,19
W-2.1 – 6,64
W-2.2. – 7,63
W-3.6 – 7,75
W-3.9 – 9,70
W-4 – 11,32


1 Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 202).
2 Cena brutto, będzie równa cenie netto stosowanej w rozliczeniach z odbiorcami w okresie obowiązywania 0% stawki VAT, tj. od 1 lutego 2022 r. do 31 października 2022 r.

Ceny za gaz stosowane w rozliczeniach z klientami dla grupy taryfowej W-0 do 31 grudnia 2022 r., które uwzględniają zapisy Ustawy1, tj. ceny za gaz nie wyższe niż ceny u Sprzedawcy z urzędu::

Grupa taryfowa
W-0


Ceny za gaz z zerową stawką akcyzy
lub uwzględniająca zwolnienia od akcyzy
[gr/kWh]
 Ceny netto  23,440
 Ceny brutto - VAT 23%2  28,831


1 Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 202).
2  Cena brutto, będzie równa cenie netto stosowanej w rozliczeniach z odbiorcami w okresie obowiązywania 0% stawki VAT, tj. od 1 lutego 2022 r. do 31 października 2022 r.

Ceny za gaz stosowane w rozliczeniach z klientami będą uwzględniać zapisy Ustawy [1]. Ochroną wynikającą z Ustawy – bez konieczności podejmowania dodatkowych działań –  są objęci indywidualni odbiorcy w gospodarstwach domowych. Natomiast inni - niż indywidualni - odbiorcy gazu wykorzystujący  go na potrzeby gospodarstw domowych lub podmioty realizujące zadania z zakresu użyteczności publicznej (w tym wytwarzanie ciepła na ich rzecz) szczegółowe informacje o zasadach stosowania Ustawy znajdą na stronie tauron.pl/ochronagaz
  
Regulacje dotyczące cen, wynikające z wprowadzanych przepisów, uwzględnimy w wyznaczonych terminach w rozliczeniach z Państwem.

[1] Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 202).

*Abyś mógł otrzymać 15 zł w prezencie na konto rozliczeniowe w TAURONIE, zamów w serwisie Mój TAURON, zarejestruj zakup w Programie Klienckim. Szczegóły promocji dostępne są w regulaminie.

Informujemy:

Od 1 września 2022 roku, na podstawie decyzji Prezesa URE z 17 sierpnia 2022 roku (znak DRG.DRG-2.4212.43.2022.KGa), zmienia się „Taryfa nr 10 dla usług dystrybucji paliw gazowych” dla klientów, którym usługę dystrybucji gazu świadczy PSG sp. z o.o. Zmiany w Taryfie nr 10 dotyczą głównie podwyżki stawek opłat za usługi dystrybucji gazu. Zmieniona taryfa dostępna jest na stronie psgaz.pl, a jej wyciąg na tauron.pl 

Od 2 czerwca 2022 obowiązuje zmieniona taryfa TAURON Sprzedaż sp. z o.o. dla gazu ziemnego wysokometanowego [2], zgodnie z którą ceny za gaz wzrosną. Zmiana taryfy pozostaje bez wpływu na stosowane w rozliczeniach z Państwem ceny za gaz, które nie ulegają zmianie i nie będą wyższe niż ceny u Sprzedawcy z urzędu. Pełny tekst taryfy dostępny jest na stronie tauron.pl/gaz.

[2] decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 18 maja 2022 - DRG.DRG-2.4212.16.2022.AIK.