Wybierz ofertę na gaz od TAURONA

  • Gaz tańszy o 6,5% niż u największego sprzedawcy gazu w kraju*
  • Faktura za prąd i gaz u jednego sprzedawcy
  • Łatwy dostęp do płatności online
    w Moim TAURONIE
  • Bonus 15 zł za wybór e-faktury*
12,524 gr brutto za 1 kWh
(10,182 gr netto za 1 kWh)


*Abyś mógł otrzymać 15 zł w prezencie na konto rozliczeniowe w TAURONIE, zamów w serwisie Mój TAURON, wybierz opcję cennika na 3 lata oraz zarejestruj zakup w Programie Klienckim. Szczegóły promocji dostępne są w regulaminie.

Informujemy:

Decyzją DRG.DRG-2.4212.30.2020.AIK Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę PSG sp. z o.o. nr 9 dla usług dystrybucji paliw gazowych dla klientów, którym usługę dystrybucji gazu świadczy PSG sp. z o.o. Zmiany w stosunku do poprzednio obowiązującej taryfy dotyczą głównie podwyżki stawek opłat za gaz oraz wprowadzenia definicji roku gazowego, który zastępuje pojęcie roku umownego. PSG sp. z o.o. w Taryfie wprowadził nowe grupy taryfowe W-6A.1, W-6A.2, W-6B.1, W-6B.2 dla obszaru poznańskiego, tarnowskiego, wrocławskiego i zabrzańskiego. Zmienił również zapisy dotyczące udzielania klientom bonifikat, bez konieczności składania przez nich wniosków. Zmieniona Taryfa jest dostępna na stronie psgaz.pl. Nowa taryfa zaczyna obowiązywać 1 lutego 2021 roku.

Od 1 października 2021 roku, odbiorów gospodarstw domowych obowiązuje nowa taryfa TAURON Sprzedaż sp. z o.o. dla gazu ziemnego wysokometanowego [1].

[1] decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 15 września 2021 - DRG.DRG-2.4212.36.2021, opublikowana w Biuletynie branżowym – paliwa gazowe, Nr 70 (2471) 15 września 2021.