Najważniejsze informacje

o ustawie o cenach energii.

Ceny prądu w 2019 roku

Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wdrożenia tzw. ustawy prądowej [1] (dalej: „Ustawa”)i Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 r. [2] (dalej „Rozporządzenie”). Przygotowane przez Ministerstwo Energii rozwiązania prawne zapewniają stabilne ceny energii w 2019 roku.

Co gwarantuje Ustawa?
Zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniem ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na 2019 rok dostosowaliśmy do cen, które obowiązywały 30 czerwca 2018 roku. Jeżeli tego dnia byłeś naszym klientem, nie musisz podejmować żadnych działań. 

Jak się z nami skontaktować

W przypadku pytań związanych z ustawą prosimy kontaktować się z nami. 
Podstawa prawna
[1] Ustawa z 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2538 oraz Dz. U. z 2019 poz. 412, 1210 i 1495).
[2] Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia (Dz. U. 2019 poz.1369).

Dokumenty

Oświadczenia

NR 1: OŚWIADCZENIE ODBIORCY – POINFORMOWANIE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA ODBIORCY KOŃCOWEGO – jeśli nie jesteś odbiorcą końcowym, który jest uprawniony do otrzymania w 2019 r. cen i stawek opłat z 30 czerwca 2018 r., albo nie chcesz z nich skorzystać z innych przyczyn.
NR 2: OŚWIADCZENIE ODBIORCY – BRAK UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII / KOMPLEKSOWEJ 30 CZERWCA 2018 ROKU – jeśli 30 czerwca 2018 roku nie miałeś umowy sprzedaży lub kompleksowej z żadnym przedsiębiorstwem i w 2019 roku chcesz mieć ceny z tego dnia. 
NR 3: OŚWIADCZENIE ODBIORCY – ROZLICZANIE UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII / KOMPLEKSOWEJ 30 CZERWCA 2018 ROKU NA PODSTAWIE ZATWIERDZONEJ TARYFY – jeśli 30 czerwca 2018 roku miałeś ceny zgodne z taryfą Twojego sprzedawcy i od dnia zawarcia umowy do końca 2019 roku chcesz zachować ceny z tego dnia.
NR 4: OŚWIADCZENIE ODBIORCY O UMOWIE SPRZEDAŻY ENERGII / KOMPLEKSOWEJ, KTÓRA OBOWIĄZYWAŁA 30 CZERWCA 2018 ROKU -  jeśli 30 czerwca 2018 roku miałeś umowę sprzedaży lub kompleksową z innym sprzedawcą i do końca 2019 roku chcesz zachować ceny z tego dnia.

 

Zobacz, co przygotowaliśmy dla Ciebie i Twojej Firmy w najnowszym katalogu produktów.