Ostrzeżenie

Szanowni Państwo, aktualnie wdrażamy rozwiązania prawne dotyczące cen energii - wynikające z nowej Ustawy z 28 grudnia 2018 roku. Prosimy o terminowe regulowanie należności wynikających z wystawionych już faktur. W przypadkach przewidzianych ustawą - faktury zostaną skorygowane z najbliższym rozliczeniem.

Dowiedz się więcej

Ceny energii - co musisz wiedzieć o zmianach

Przeczytaj ważny komunikat, który dotyczy cen energii.

Pracujemy nad wdrożeniem ustawy

Aktualnie wdrażamy rozwiązania prawne, które wynikają z nowej ustawy z 28 grudnia 2018 roku (o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2018 poz. 2538).
Przygotowujemy procesy i systemy do nowych regulacji. Zajmuje się tym specjalnie powołany zespół.

Zapewniamy

Wszystkie zmiany, które wprowadzimy, będą zgodne z postanowieniem ustawy. Zgodnie z zapisami ustawy wprowadzone będą nie później niż do 1 kwietnia 2019 roku.

Prosimy o cierpliwość

Wprowadzenie rozwiązań wymaga czasu.  Prosimy o cierpliwość oraz terminowe regulowanie rachunków za prąd, także tych, które mogą jeszcze nie uwzględniać nowych rozwiązań prawnych. Zapewniamy, że w takich przypadkach faktury zostaną skorygowane.

Mogą pojawić się osoby, które będą chciały wykorzystać tę sytuację do wprowadzenia Cię w błąd. Przypominamy, że przedstawiciele TAURONA nie chodzą po domach, żeby sprzedawać prąd lub gaz i nie zawierają umów w domach klientów.

Co składa się na rachunek za prąd – zobacz film