Na spokojny sen

stabilne ceny prądu dla Ciebie i Twojej firmy!

Ceny prądu w 2019 roku

Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wdrożenia tzw. ustawy prądowej [1] (dalej: „ustawa”).

Co gwarantuje gospodarstwom domowym ustawa?
Z mocy ustawy ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2019 roku pozostają na poziomie z 30 czerwca 2018 roku. W przypadku gospodarstw domowych, które nie były naszymi klientami w dniu 30 czerwca 2018 r., może być wymagane przesłanie do TAURONA dodatkowych informacji. Ich zakres oraz termin przekazania zostanie określony w rozporządzeniu wykonawczym wydanym zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 [2]. Analogiczne zasady będą dotyczyć innych odbiorców, którzy kwalifikują się do taryfy G.

Na co trzeba uważać?

Nowe przepisy prawa były i są wykorzystywane przez nieuczciwych akwizytorów jako pretekst do oszustwa. Ten proceder może powtórzyć się również teraz. Ostrzegamy przed oszustami i przypominamy, że TAURON nie chodzi po domach, by sprzedawać prąd.

Co powinny zrobić pozostałe podmioty, inne niż gospodarstwa domowe, by od 1 lipca 2019 roku mieć ceny z 30 czerwca 2018 roku?

Ceny z 30 czerwca 2018 roku mogą mieć w II półroczu 2019 r. również podmioty, które spełniają przesłanki wymienione w art. 5 ust.1a pkt. 2-5 ustawy. W tym celu powinny złożyć do TAURONA oświadczenie wynikające z ustawy. Pobierz wzór oświadczenia

Terminy dostarczania dokumentów

Oświadczenie należy złożyć do TAURONA najpóźniej do 28 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. [2], tj. od dnia 29 czerwca 2019 r. Liczy się data złożenia dokumentu do przedsiębiorstwa energetycznego, a nie data jego nadania. Termin przekazania innych informacji wynikających z rozporządzenia zostanie określony w rozporządzeniu.

Gdzie przesyłać dokumenty?

Korespondencję prosimy kierować na adres:

TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice

Dokumenty można również składać w punktach obsługi TAURON.
Znajdź najbliższy Punkt Obsługi Klienta w swojej okolicy

Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej

[1] Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2538 oraz z 2019 r. poz. 412 i 1210).
[2] Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1210).

Zobacz, co przygotowaliśmy dla Ciebie i Twojej Firmy w najnowszym katalogu produktów.