Ostrzeżenie

17 grudnia 2019 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę TAURON Sprzedaż. Nowa Taryfa z nowymi cenami obowiązuje od 1 stycznia 2020. Pozostałe elementy cenników są bez zmian. 19 grudnia 2019 Zarząd Tauron Sprzedaż GZE sp. z o.o. zatwierdził Taryfę dla energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G11, G12, G12w, G13. Nowa taryfa z nowymi cenami będzie obowiązywała od 1 lutego 2020. Pozostałe elementy cenników są bez zmian.

Dowiedz się więcej

Nielegalny pobór prądu

Nielegalne instalacje elektryczne są poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia Twojego i Twoich bliskich. Najczęściej kradzież prądu wiąże się z uszkodzeniem instalacji elektrycznej w budynku.
To z kolei jest częstą przyczyną pożarów bądź porażenia prądem nie tylko osób, które nielegalnie pobierają prąd, lecz też osób, które mieszkają w sąsiedztwie.
                                                                                
Szkody ekonomiczne powstałe przez kradzież prądu dotyczą nas wszystkich, ponieważ wpływają na wysokość naszych rachunków.
Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych przeciwdziałają kradzieżom i systematycznie monitorują zużycie prądu oraz kontrolują liczniki u Klientów.

Apelujemy o pomoc w likwidowaniu nielegalnego poboru prądu – to zagrożenie dla zdrowia i życia!


Zgłoś kradzież prądu:

1. Telefonicznie dla obszaru działania TAURON Dystrybucja (gwarancja anonimowości): 
801 444 606

 2. Wypełniając poniższy anonimowy formularz na stronie TAURON Dystrybucja:

Przejdź do formularza