Nielegalny pobór energii elektrycznej

Nielegalne instalacje elektryczne są poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia Twojego i Twoich bliskich. Najczęściej kradzież prądu wiąże się z uszkodzeniem instalacji elektrycznej w budynku.
To z kolei jest częstą przyczyną pożarów bądź porażenia prądem nie tylko osób nielegalnie pobierających energię elektryczną, lecz również osób mieszkających w sąsiedztwie.
                                                                                
Szkody ekonomiczne powstałe wskutek kradzieży energii dotyczą nas wszystkich, ponieważ wpływają na wysokość naszych rachunków.
Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych przeciwdziałają kradzieżom systematycznie monitorując zużycie energii i kontroluj układy pomiarowo-rozliczeniowe u Klientów.

Apelujemy o pomoc w likwidowaniu nielegalnego poboru energii elektrycznej – to zagrożenie dla zdrowia i życia!


Zgłoś kradzież energii elektrycznej:

1. Telefonicznie dla obszaru działania TAURON Dystrybucja (gwarancja anonimowości): 
801 444 606

 2. Wypełniając poniższy anonimowy formularz na stronie TAURON Dystrybucja:

Przejdź do formularza