8 faktów o rynku energii, które musisz znać - czyli skąd się bierze prąd

Dążenie do stworzenia konkurencyjnego rynku energii elektrycznej opiera się na przeświadczeniu, że wytwarzanie i sprzedaż nie mają charakteru monopolu naturalnego. Musimy pamiętać, że mechanizmy rynkowe, a zwłaszcza konkurencja pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi, są najlepszym sposobem na obniżenie cen energii i podniesienie jakości obsługi klientów.

Prąd jest obecnie towarem, który jest przedmiotem handlu na konkurencyjnym rynku energii. 

Bez taniej energii kraj nie sprosta międzynarodowej konkurencji na rynku wyrobów przemysłowych. Co za tym idzie - społeczeństwo nie osiągnie satysfakcjonującego poziomu stopy życiowej (porównywalnego z rozwiniętymi krajami świata). Prąd przestał być traktowany jako dobro - stał się towarem, a jego dotychczasowy odbiorca stał się klientem.
Jak każdy inny towar, prąd jest wytwarzany przez jej wytwórców, kupowany przez pośredników, a następnie sprzedawany klientom indywidualnym, firmom i instytucjom. Energia musi być również przetransportowana (fizycznie dostarczona) od wytwórcy do klienta finalnego.

8 faktów, które pozwolą Ci się odnaleźć na rynku energii.
 
1. Struktura rynku energii 
Struktura rynku energii w poszczególnych krajach zależy od zasobności w złoża i od warunków do wykorzystywania naturalnych metod wytwarzania energii. W Polsce prąd jest wytwarzany w elektrowniach, elektrociepłowniach i z odnawialnych źródeł energii. Inne kraje korzystają także z energii jądrowej czy tej pochodzącej z gazu ziemnego.

2. Podstawowe produkty

Podstawowymi produktami na rynku energii jest prąd i usługa jego przesyłu. Przy zakupie energii elektrycznej, nabywasz więc energię i jej dystrybucję.

3. Wytwarzanie i sprzedaż energii
Wytwarzanie i sprzedaż energii jest towarem, który podlega sprzedaży na rynku. Prąd jest wytwarzany, a następnie kupowany przez pośredników i sprzedawany klientom indywidualnym, firmom i instytucjom.

4. Sprzedaż energii 
Sprzedaż energii na rynku międzynarodowym odbywa się na giełdach energii, największe w Europie to EEX i Nord Pool. Każda z nich skupia ponad 120 firm.

5. Funkcjonowanie rynku energetycznego 

Funkcjonowanie rynku energetycznego jest ograniczone możliwością przesyłu energii. Kraje europejskie, które spełniają określone wymagania techniczne, w tym także Polska, tworzą wspólny europejski system elektroenergetyczny UCTE (Union for the Co-ordinator of Transmission of Electricity).

6. Ograniczona przepustowość linii
Ograniczona przepustowość linii znacząco wpływa na ograniczenie importu i eksportu prądu. W chwili obecnej eksport polskiej energii trzykrotnie przewyższa import do kraju energii z zewnątrz.

7. Handel energią 
Firmy, które zajmują się handlem energią (tzw. spółki obrotu) kupują energię od wytwórców i sprzedają ją klientom finalnym.

8. Źródła odnawialne 
We wszystkich krajach europejskich wzrasta wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.