Ostrzeżenie

Szanowni Państwo, aktualnie wdrażamy rozwiązania prawne dotyczące cen energii - wynikające z nowej Ustawy z 28 grudnia 2018 roku. Prosimy o terminowe regulowanie należności wynikających z wystawionych już faktur. W przypadkach przewidzianych ustawą - faktury zostaną skorygowane z najbliższym rozliczeniem.

Dowiedz się więcej

Taryfa rezerwowa

Gdy wypowiesz umowę zakupu energii z TAURON - nie pozostajesz bez prądu. Rozliczany jesteś wg produktu Tymczasowego (tzw. sprzedawca rezerwowy).

Program Tymczasowy działa do czasu, gdy podpiszesz nową umowę z dostawcą energii elektrycznej.

Taryfa dla obszaru GZE

Pobierz dokument

Taryfa dla obszaru TS

Pobierz dokument

Taryfa sprzedaży rezerwowej dla GDUK Tauron Sprzedaż GZE

Pobierz dokument

Taryfa sprzedaży rezerwowej dla GDUK Tauron Sprzedaż

Pobierz dokument