Częste pytania

Wszystkie pytania, o które najczęściej pytali nas Klienci.

1. Budowa i wytrzymałość paneli fotowoltaicznych

 • MONOKRYSTALICZNE

  Ogniwa monokrystaliczne wykonane są z jednego dużego kryształu krzemu. Wyróżniają się ciemnym, niemal czarnym kolorem. Charakteryzuje się wysoką sprawnością zazwyczaj 18-22%. Tego rodzaju ogniwa stosowane są zazwyczaj przy mocach 300 – 550+ W na jeden panel. Ogniwa monokrystaliczne mają kształt wielokątów. Ogniwa tego typu mają wysoką sprawność energetyczną. Oddawana do odbiorników moc użyteczna wytworzona przez ogniwo zmniejsza się wraz z temperaturą. Moc ogniwa PV zależy od gęstości strumienia padającego promieniowania słonecznego.

  ogniwa monokrystaliczne

  POLIKRYSTALICZNE

  Ogniwa polikrystaliczne robione są z wykrystalizowanego krzemu. Wytwarza się je w procesie odlewania, krzepnięcia kierunkowego lub techniki wzrostu wstęgowego. Wewnątrz struktury ogniwa polikrystalicznego występuje pionowy przepływ ładunku, przez co może być porównywalne z połączeniem większej ilości ogniw monokrystalicznych połączonych równolegle. Mają niższą sprawność energetyczną i są tańsze w produkcji niż ogniwa monokrystaliczne. Charakteryzują się sprawnością w przedziale 14-18%.

  ogniwa polikrystaliczne

  AMORFICZNE

  Ogniwa amorficzne wykonane z amorficznego, bezpostaciowego niewykrystalizowanego krzemu. Mają bardziej matowy, bordowy lub brązowy kolor i brak widocznych kryształów krzemu. Charakteryzują się niską sprawnością w przedziale 6-10% oraz niską ceną.

  ogniwa amorficzne

  CDTE

  Ogniwa CdTe wykonane z wykorzystaniem półprzewodnikowego tellurku kadmu CdTe. W tej technologii zazwyczaj cały moduł zbudowany jest z jednego ogniwa a jego sprawność wynosi 10-12%. Z uwagi na bardzo niskie zużycie półprzewodnika ogniwa oparte o tellurek kadmu charakteryzują się dobrym stosunkiem ceny do mocy.

  ogniwa CdTE

  CIGS

  Ogniwa CIGS wykonane z mieszaniny półprzewodników takich jak miedz, ind, gal, selen tzw. CIGS. W tej technologii bardzo często cały moduł zbudowany jest z jednego ogniwa a jego sprawność wynosi 12-14%. W przypadku ogniw opartych o CIGS możliwa jest produkcja metodą przemysłowego druku, który jest bardzo tanim i wydajnym sposobem produkcji ogniw.

2. Wybór instalacji fotowoltaicznej

 • Pojedynczy panel fotowoltaiczny ma zazwyczaj ok. 1.2-2,5 m² i moc nominalną 200 – 550 Wat. By zapewnić energię elektryczną dla domu jednorodzinnego potrzeba od kilku do kilkunastu takich paneli. Szczegółowe obliczenie powierzchni warto oprzeć o: zużycie prądu i moc paneli, na które chcesz się zdecydować.

 • Wyprodukowaną w panelach energię możemy w całości zużywać na potrzeby własne, gromadząc nadwyżki w akumulatorach. Jeśli zastosujemy odpowiednio duży akumulator, a zużycie będzie stosunkowo niskie, możemy wykorzystywać tylko czystą energię i być niezależnym od sieci energetycznej. Takie rozwiązania możemy spotkać np. w lampach solarnych. W instalacjach domowych możemy przyłączyć instalację do sieci elektroenergetycznej i odsprzedawać nadmiar wyprodukowanej i niezużytej energii elektrycznej lub magazynować część tej energii w przydomowych magazynach. Właśnie ze względu na sposób wykorzystywana energii elektrycznej wyprodukowanej przez zestaw paneli wyróżnia się trzy typy instalacji PV:

  A. On-grid

  System fotowoltaiczny zamienia pozyskiwaną energię słoneczną na energię elektryczną. Energia ta z kolei przekazywana jest bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej. Pozwala na to, aby system fotowoltaiczny zarabiał sam na siebie.

  • panel fotowoltaiczny,
  • inwerter (falownik),
  • zabezpieczenia,
  • licznik dwukierunkowy.

  B. Off-grid

  Systemy off-grid to systemy fotowoltaiczne niepodłączone do publicznej sieci elektroenergetycznej. Generowana przez panele fotowoltaiczne energia elektryczna jest magazynowana w odpowiednich akumulatorach. I właśnie zastosowaniem akumulatorów jako nośników energii odróżnia ten system od systemu on-grid, gdzie energia częściowo lub całkowicie jest przekazywana do sieci elektroenergetycznej. Rozwiązanie to sprawdza się w odizolowanych obszarach kraju lub wszędzie tam, gdzie podłączenie do sieci jest nieuzasadnione ekonomicznie. Również tam, gdzie tradycyjne zasilanie w energię elektryczną jest mało wydajne, niestabilne lub nawet niemożliwe. Dla tych sytuacji systemy off-grid to idealne rozwiązanie. Moduły fotowoltaiczne magazynują wytworzoną energię w akumulatorach w celu jej późniejszego wykorzystania. Ze zmagazynowanej energii można skorzystać w dowolnym czasie, a nawet miejscu. Instalacja PV składa się z następujących elementów:

  • panel fotowoltaiczny,
  • inwerter (falownik),
  • regulator ładowania,
  • akumulator,
  • obciążenie,
  • zabezpieczenia.

  C. Instalacja hybrydowa

  System fotowoltaiczny zamienia pozyskiwaną energię słoneczną na energię elektryczną. Nadwyżki energii kierowane są do magazynu energii, tak byśmy mogli korzystać z energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną w okresie braku generacji energii przez instalacje. Pozwala na to, aby system fotowoltaiczny zarabiał sam na siebie i może zagwarantować nam bezpieczeństwo energetyczne naszego budynku.

  • panel fotowoltaiczny,
  • inwerter (falownik) hybrydowy,
  • magazyn energii,
  • zabezpieczenia.
  • licznik dwukierunkowy.

3. Montaż instalacji fotowoltaicznej

 • Instalacja przeznaczona dla domu jednorodzinnego powinna zostać założona w ciągu 1-3 dni. Wyjątkowo złe warunki pogodowe lub nietypowa konstrukcja struktury, na której mają być umieszczone panele może wydłużyć czas pracy.

 • Tak. Jako że przebywamy na półkuli północnej, panele słoneczne powinny zostać skierowane na południe z możliwym odchyleniem najwyżej kilkunastu stopni. Optymalnie, jeśli panele będą pochylone pod kątem 35° (od 30° do 60°). Oczywiście, możliwe jest też zainstalowanie modułów na wschód, lub zachód, ale trzeba liczyć się z tym, że uzyski energii będą mniejsze. Nieznacznie wzrosną więc koszty instalacji, tak by zaspokoić potrzeby energetyczne budynku.

 • Wszędzie, gdzie będą wystawione na działanie promieni słonecznych. Optymalny jest dach skierowany na południe, nachylony pod kątem 35°. Panele mogą być instalowane na własnych wysięgnikach, ogrodzeniach i innych strukturach. Można również zainstalować instalacje na gruncie, jeśli nie ma wystarczającej ilości miejsca na połaci dachowej.

 • W zależności od przeznaczenia instalacji montowane są dwa typy inwerterów.

  • Inwertery wyspowe mogą być wykorzystywane do zasilania urządzeń wewnątrz budynku i ładowania akumulatorów, ale nie pozwalają na podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej.
  • Inwertery sieciowe są dostosowane do przesyłania energii do sieci elektroenergetycznej.
  • Inwertery hybrydowe mogą pracować zarówno jak standardowe inwertery sieciowe, ale również posiadają funkcje inwerterów wyspowych dzięki mogą przesyłać energię z instalacji fotowoltaicznej do magazynu energii.

  Inwertery można tez podzielić ze względu na rozmiar. Mikroinwertery są podłączone tylko do jednego lub kilku paneli fotowoltaicznych. W domach jednorodzinnych najczęściej używane są inwertery stringowe (łączące), które mogą obsługiwać moduły połączone w szereg.

 • Najważniejszym elementem instalacji fotowoltaicznej są panele fotowoltaiczne, składające się z wielu ogniw słonecznych. W zależności od instalacji czy korzystamy z typu "on-grid" czy "off-grid" elementy instalacji są różne. W obu instalacjach oprócz paneli potrzebny jest inwerter, który wyprodukowany prąd stały zmienia nam na prąd zmienny (230V), który można bezpośrednio przesyłać do sieci elektroenergetycznej lub może być połączony z instalacją wewnątrz budynku i wykorzystywany do użytku własnego. W przypadku instalacji "on-grid" potrzebne są przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz licznik dwukierunkowy. Natomiast w przypadku instalacji typu "off-grid" potrzebny jest akumulator oraz pracujący z nim regulator ładowania.

 • Koszt założenia instalacji waha się znacznie w zależności od wybranych paneli fotowoltaicznych, zapotrzebowania na energię czy trudności założenia. Można przyjąć, że typowa rodzina potrzebuje ok. 4000 kWh rocznie. Chcąc produkować tyle energii z paneli słonecznych należy przygotować się na wydatek ok. 20 000 do 40 000 zł.

4. Użytkowanie fotowoltaiki/eksploatacja

 • W zależności od wielkości instalacji fotowoltaicznej ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne będzie różna. Nie bez znaczenia jest też miejsce umieszczenia instalacji PV. Przyjmuje się, że panel skierowany na południe, mający 1 kWp wyprodukuje w ciągu roku ok. 900-1100 kWh energii elektrycznej. Produkcja energii jest większa latem przy pełnym słońcu, bez zacienienia paneli. Panele fotowoltaiczne zbudowane z krzemu działają najsprawniej w temperaturze ok. 25°C. Im niższa jest temperatura tym mniej fotonów dociera do ogniw, im wyższa temperatura tym moc paneli spada. Wiąże się to z charakterystyką temperaturowa zastosowanych modułów. . W Polsce przyjmuje się, że miesiącem, w którym produkcja energii będzie największa jest maj. W lipcu, gdy temperatura powietrza przekracza 30°C prowadzi do spadku sprawności i mniejszej produkcji energii elektrycznej. Warto też zwrócić uwagę czy panele nie są w cieniu lub nie są czymś przykryte. Tak jak w przypadku jednego uszkodzonego ogniwa tak samo podczas jednego zasłoniętego ogniwa (liściem, śniegiem) efekty pracy całej instalacji PV w obu przypadkach jest taki sam. Należy zadbać by miejsce montażu instalacji fotowoltaicznej nie było zacienione przez najbliższe drzewa czy budynki. Bądź co bądź przyjmując, że 4 osobowa rodzina zużywa rocznie ok. 2500-3500 kWh oznacza to, że należy zainwestować w instalację o mocy 3 kWp.

 • Instalacje fotowoltaiczne uchodzą za mało awaryjne i bezobsługowe. Gwarancja producenta na efektywność prądotwórczą systemów wynosi około 25 lat! Oczywiście czasem firmy w celu utrzymania gwarancji mogą wymagać corocznych przeglądów serwisowych. Koszt i zakres takiego przeglądu zazwyczaj ustalany jest indywidualnie.

 • To zależy od rodzaju instalacji. Możesz magazynować energię w akumulatorach, by użyć w okresie większego zapotrzebowania lub kiedy instalacja nie będzie pracować. Możesz również przesyłać ją do sieci elektroenergetycznej w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy OZE. W przypadku gdy instalacja nie jest podłączona do sieci elektroenergetycznej, a akumulator jest pełny, zadziała regulator ładowania, odłączając panele od akumulatora.

 • Instalacja fotowoltaiczna jest wysoce zautomatyzowana. Produkcja energii elektrycznej i przesyłanie jej dalej za pośrednictwem inwertera odbywa się bezobsługowo. Instalacja jest wyposażona we własny system bezpieczeństwa i najlepiej po prostu pozwolić jej działać zgodnie z pierwotnym założeniem.

 • Instalacja fotowoltaiczna nie wymaga stałej ani cyklicznej konserwacji. Podobnie jak każde inne urządzenie elektryczne warto sprawdzić inwerter i akumulatory raz na kilka lat. Raczej nie powinny one wymagać interwencji użytkownika. Same panele nie wymagają konserwacji wcale.

 • Instalacje fotowoltaiczne mogą uzyskiwać energię także przy częściowym wystawieniu na słońce. Korzystają z promieniowania odbitego i rozproszonego. Ich sprawność jednak znacznie wówczas spada. Optymalnie jest ustawić instalacje tak aby nie była zacieniona.

 • Moduły fotowoltaiczne nie pracują w nocy.

 • Moduły całkowicie pokryte śniegiem nie produkują energii istnieje jednak możliwość takiego ułożenia modułów na dachu, aby częściowo zakryte śniegiem moduły nagrzały się i roztopiły zalegający śnieg. Warty podkreślenia jest fakt, że w miesiącach zimowych takich jak grudzień lub styczeń instalacja produkuje jedynie 1⁄4 energii w porównaniu do miesięcy letnich (maj-sierpień). Dlatego też śnieg zalegający nawet przez dwa miesiące (od początku grudnia do końca stycznia) spowoduje spadek produkcji energii jedynie o 6% w skali całego roku. Moduły nie wymagają dodatkowego czyszczenia w trakcie roku, gdyż opady deszczu w sposób naturalny usuwają zanieczyszczenia.

5. Fotowoltaika a kolektory słoneczne

 • Panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne to dwa różne urządzenia. Oba korzystają z energii słonecznej. Panele fotowoltaiczne służą jednak do produkcji prądu, czyli zamieniają energię promieniowania słonecznego (konwersję) na energię elektryczną. Kolektor natomiast używa energii słonecznej (ciepła) do podgrzania płynu (np. wody). Mimo, że panele fotowoltaiczne mogą wyglądać podobnie do kolektorów, ich przeznaczenie jest odmienne.

 • Optymalna temperatura otoczenia dla pracy paneli fotowoltaicznych to 20 -25°C. Panele słoneczne zbudowane są z ogniw, które najczęściej wykonane są z krzemu. Właściwości elektryczne krzemu zależą od temperatury otoczenia. Wysoka temperatura pracy paneli przy wysokiej temperaturze otoczenia skutkuje spadkiem produkcji prądu.

  W Polsce największą ilość prądu panele fotowoltaiczne produkują w okresie wiosennym, w bezchmurne dni, gdy temperatura powietrza nie przekracza 25°C.

  Porównując z kolektorami słonecznymi (solarami), efektywność paneli w różnych warunkach pogodowych plasuje się pomiędzy efektywnością kolektorów płaskich, a próżniowych.

 • Tak, oczywiście. Oba urządzenia muszą być jedynie wystawione na działanie promieni słonecznych, toteż konieczne jest ustawienie ich tak aby nie zasłaniały sobie wzajemnie słońca. Jeśli jednak dysponujesz odpowiednią powierzchnią, możesz zainstalować obie instalacje korzystające z energii słońca. W żaden sposób nie przeszkadzają one sobie wzajemnie.

 • Wymagana, niezacieniona powierzchnia dachu do montażu Modułu Solarnego to min. 6 m2, do montażu Modułu Fotowoltaicznego min. 30 m2. Kąt nachylenia dachu powinien się zawierać w przedziale 25 – 60°, a optymalna orientacja paneli solarnych to kierunek południowy, ewentualnie południowo–zachodni, południowo–wschodni.

6. Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci

 • Właściciele mikroinstalacji zwolnieni są z opłat przyłączeniowych. Koszt montażu licznika dwukierunkowego oraz zabezpieczeń leży po stronie operatora. Właściciele mikroinstalacji prosumenckiej zwolnieni będą również z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby, które będą chciały przyłączyć instalację o mocy mniejszej niż wydane uprzednio warunki przyłącza, zobowiązane będą jedynie zgłosić ten fakt operatorowi.

 • Tak. Operator ma taki obowiązek. Tutaj: przyłączenie mikroinstalacji znajdziesz informacje dotyczące procesu przyłączenia oraz dokumentów jakie trzeba wypełnić w celu podłączenia tej instalacji.

 • Należy rozróżnić moc przyłączeniową od ilości zużywanej energii w skali roku. Jeżeli Twoje rachunki za energię elektryczną wynoszą około 200 zł miesięcznie to zużycie energii przez Twoje gospodarstwo domowe jest na poziomie około 330 kWh miesięcznie co w skali rocznej daje zużycie na poziomie około 4 MWh. To właśnie do wielkości zużycia energii w skali roku dobieramy system fotowoltaiczny. Standardowa moc przyłączeniowa dla domu jednorodzinnego wynosi 13 kW, jednak to nie ona decyduje o wysokości płaconych rachunków. Określa ona, ile maksymalnie odbiorników (np. żelazko, piekarnik, pralka) możemy włączyć równocześnie. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,32 kW pokrywa średnie zapotrzebowanie roczne 4 MWh, gdyż każdy zainstalowany 1 kW mocy produkuje w skali roku 950 kWh, co dla systemu o mocy 4,32 kW daje produkcję w skali roku na poziomie 4,1 MWh.

7. Zalety i wady fotowoltaiki

 • Tak. Panele zostały zaprojektowane by wytrzymywać burze, gradobicia czy temperatury -30°C. Mają większą odporność na warunki atmosferyczne niż nowoczesne okna, czy drewniane budynki.

 • Panele fotowoltaiczne mają bardzo długi czas użytkowania. Przez pierwsze 20 lat po założeniu instalacji powinna ona działać bez zarzutu. Potem sprawność paneli zacznie powoli spadać. Po 25 latach użytkowania będą one miały ok. 90% pierwotnej sprawności. Producenci zdają sobie sprawę jak trwały jest ich produkt i proponują wieloletnie gwarancje.

 • Wpływ paneli fotowoltaicznych jest identyczny jak każdego innego przedmiotu nie przepuszczającego światła. Panele na dachu nie wpływają na otoczenie bardziej niż sam dach. Panele na wysięgnikach wpływają na otoczenie w ten sposób, że dają nieco cienia. Nie mają wpływu na faunę i florę, ich skala jest zbyt mała by wpłynąć na temperaturę otoczenia.

 • Same panele nie powodują żadnego hałasu. Jedynie inwerter wytwarza dźwięk o głośności ok. 18-25 dB. To znaczy, że bezpośrednio przy inwerterze słychać szum o natężeniu zbliżonym do ludzkiego szeptu. Inwertery dużych farm fotowoltaicznych są znacznie głośniejsze i dlatego montowane są w oddzielnych pomieszczeniach.

 • Nie. Instalacja fotowoltaiczna nie emituje żadnych substancji chemicznych. Nie używa się w niej również żadnych substancji płynnych czy gazowych, które mogłyby wyciec w momencie fizycznego uszkodzenia.

 • Ogniwa fotowoltaiczne produkują przez bardzo długi okres energię z nieskończonego w ludzkiej skali źródła – promieniowania słonecznego. W przeciwieństwie do innych typów elektrowni nie wymagają dostarczenia paliw kopalnych, nie emitują spalin i nie powodują hałasu. Mają znikomy wpływ na faunę i florę w okolicy. W razie potrzeby są łatwe w demontażu i wykorzystują surowce możliwe do przetworzenia ponownie.

8. Prosument i mikroinstalacje w świetle Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii

 • Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii prosument to podmiot który:
  - wytwarza energie elektryczną z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w instalacji do 50kWp
  - magazynuje wyprodukowaną energię elektryczną, a nadwyżki przekazuje do sieci energetycznej, rozlicza je w ramach systemu net-metering lub net-biling
  - jeśli prosument prowadzi działalność gospodarczą, to przekazywanie energii nie może być przeważającą częścią działalności gospodarczej

 • Prosument będzie rozliczany wartościowo, czyli będzie rozliczał się w złotówkach z zakładem energetycznym. tj. będzie kupował energię zgodnie z ceną taryfową, a odsprzedawał energię po rynkowej cenie energii. Prosument będzie ponosił również koszty opłaty dystrybucyjnej zmiennej. Nadwyżki wyprodukowanej energii będzie mógł rozliczać przez 12 miesięcy, zysk ze sprzedanej energii będzie gromadzony na wirtualnym koncie prosumenta, z którego będą pobierane środki tak by opłacić koszty zużywanej energii.

 • W celu wprowadzania nadwyżek do sieci nie jest wymagane posiadanie zarówno działalności gospodarczej jaki i uzyskanie koncesji, aczkolwiek wymagane jest zawarcie stosownych umów ze Sprzedawcą oraz Dystrybutorem.

 • Wszyscy prosumenci, zgodnie z zapisami ustawy o OZE posiadający mikroinstalacje, którzy podłączyli je do sieci przed wejściem w życie nowelizacji ustawy, korzystają z rozliczeń w systemie opustów przez 15lat od daty zawarcia umowy kompleksowej.

 • Żeby móc skorzystać z systemu rozliczenia dla PROSUMENTÓW należy posiadać umowę kompleksową.

 • Wysokość ewentualnej nadpłaty (niewykorzystanej w okresie 12 miesięcy), zwracanej przez sprzedawcę, nie może przekroczyć 20% (dwudziestu procent) wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty.

  • Konieczność informowania o zmianie rodzaju odnawialnego źródła energii użytego w mikroinstalacji lub jej mocy zainstalowanej elektrycznej w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych,
  • Konieczność informowania o zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy lub zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji w terminie 45 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji.

9. Kredyty na fotowoltaikę

 • Kredyt otrzymasz, jeżeli:
  • mieszkasz na stałe w Polsce,
  • posiadasz akceptowany przez bank dokument potwierdzający tożsamość np. dowód osobisty,
  • posiadasz numer PESEL,
  • ukończyłeś 18 rok życia,
  • uzyskujesz stałe dochody z akceptowanych przez bank źródeł,
  • płacisz w Polsce podatki,
  • posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiadasz zdolność kredytową,
  • w momencie podpisywania umowy posiadasz przy sobie aktywny telefon komórkowy
 • Bank akceptuje następujące źródła dochodów:
  • umowa o pracę
  • renta/renta strukturalna
  • emerytura/zasiłek przedemerytalny
  • działalność gospodarcza
  • gospodarstwo rolne
  • produkcja rolna
  • działy specjalne produkcji rolnej
  • zasiłek macierzyński/ojcowski/rodzicielski
  • zasiłek chorobowy, rehabilitacyjny, wyrównawczy
  • duchowni/osoby zakonne
  • kontrakty marynarskie
  • kontrakty żołnierskie
  • pozostałe kontrakty
  • wynajem lokali/dzierżawa gruntu
  • umowa cywilno-prawna
 • Kredyt możesz otrzymać od 300 zł do 80 000 zł.
 • Tak, jeśli tylko pozwala na to Twoja zdolność kredytowa.
 • Tak, możesz skorzystać z tzw. wpłata własna.
 • Składając wniosek o kredyt potrzebny jest Twój dowód osobisty. Zależnie od Twojej oceny zdolności i wiarygodności kredytowej, bank może poprosić Cię również o dokumenty potwierdzające dochód.
 • Wstępną decyzję kredytową możesz otrzymać nawet w kilka sekund od złożenia wniosku.
 • Nie, nie ma takiego wymogu.
 • Znajdziesz je w punkcie 3, w sekcji „Warunki Umowy” umowy kredytu.
 • Ratę zapłacisz robiąc przelew na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w umowie o kredyt oraz w harmonogramie spłat.
 • Wszystkie niezbędne informacje odnośnie terminu spłaty znajdziesz w umowie kredytowej. Wersję papierową harmonogramu spłat bank wyśle tylko na Twoje życzenie.
 • Tak, ma prawo spłacić całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie.
 • Skontaktuj się z infolinią Banku i poproś o zamknięcie kredytu i ustal w jaki sposób ma nastąpić zwrot środków.
 • W ciągu 14 dni odstąpienie od umowy kredytu możesz zgłosić:
  • listownie na adres banku
  • osobiście w placówce banku
  • wypełniając formularz na stronie: Banku
  • listownie na adres pośrednika kredytowego
  • osobiście u pośrednika kredytowego