5 klasa i Ecodesign - co warto nich wiedzieć?

Kotły na paliwo stałe można oceniać pod różnymi względami, jednak decydującą rolę odgrywają dwa kryteria. Pierwsze dotyczy poziomu emisyjności, drugie - sprawności energetycznej kotła. Od blisko 20 lat o te parametry toczy się walka, na  aktualnie zwieńczona certyfikatem Ecodesign.

Kocioł z klasą

Rok 2002 był rokiem przełomowym, ponieważ wtedy wreszcie określono normy dla kotłów na paliwa stałe. Powstały normy dla trzech klas kotłów - 1, 2 i 3, gdzie klasa 3 była tą najwyższą, czyli wymagała niskiej emisyjności i wysokiej sprawności energetycznej.  

Emisyjność  określa górną granicę produkcji CO, pyłów i węgla organicznego odprowadzanych do atmosfery.   Sprawność energetyczna  to stosunek wytworzonego ciepła do ilości zużytego paliwa.  

Po 10 latach, czyli w 2012 r. normę tę zaktualizowano, a wymagania znacznie zwiększono. określając trzy nowe klasy: 3, 4 i 5. Powstała olbrzymi różnica między kotłem dawnej 1 klasy, a nowej,5 klasy. Ten pierwszy pozostawia w środowisku 4-5 razy więcej pyłu niż kocioł klasy piątej i aż do 50 razy więcej tlenku węgla. To właśnie stare kotły 1 klasy oraz kotły pozaklasowe odpowiadają za czarny dym wydobywający się z kominów w naszych miastach.


Co oznacza certyfikat 5 klasy?

Od 2018 r. na rynek można było wprowadzać już tylko kotły z tym oznaczeniem. Certyfikat 5 klasy określony normą PN-EN 303-5:2012 to pewność, że kocioł wyjątkowo oszczędnie gospodaruje opałem spalając go z dużą dokładnością. Wysoka temperatura panująca w komorze pozwala dopalić uwalniające się związki chemiczne, a budowa wymiennika ciepła umożliwia pobieranie energii zgromadzonej w rozgrzanych spalinach. Wszystko to razem sprawia, że kotły 5 klasy minimalizują emisję szkodliwych związków oraz pyłów do atmosfery i maksymalizują efektywność grzewczą. Minimalna sprawność grzewcza tych kotłów to 88%. często osiąga ona ponad 90%, co pozwala zaoszczędzić nawet tonę paliwa w sezonie grzewczym. Tymczasem kotły 3 klasy osiągają sprawność tylko około 75%, a stare kotły 1 klasy zaledwie 50-60%.


Co to jest Ecodesign?

Od 1 stycznia 2020 r. można wprowadzać na rynek już tylko kotły zgodne z zasadami określonymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego 2015/1185 i 2015/1189. Nakładają one na kotły jeszcze większe wymagania, dotyczące emisyjności i sprawności energetycznej niż w przypadku kotłów 5 klasy. Zmiana, którą niesie z sobą Ecodesign polega na tym ,że podczas przyznawania klasy danemu urządzeniu uwzględnia się zarówno  niską emisyjność jak  i wysoką  sprawność energetyczną w trakcie całego okresu grzewczego, podczas gdy 5 klasa określała tylko wymogi dla pracy z nominalną mocą. Ecodesign uwzględnia więc fakt, że przez większość czasu kocioł pracuje na stosunkowo niskich obrotach i rzadko kiedy osiąga swoją moc nominalną i to całość jego pracy powinna podlegać ocenie. Pomimo tego kotły 5 klasy wciąż znajdują się w czołówce ekologicznych rozwiązań grzewczych na rynku.

Doiedz się jak zyskać nawet 2000 zł na kupnie kotła w ofercie TAURONA!