Audyt energetyczny

Głównym celem audytu jest określanie sposobów obniżania zużycia energii, ocena ich kosztów i sformułowanie zaleceń dotyczących wyboru i harmonogramu zmian, które przyniosą firmie największe korzyści.

Czym jest audyt energetyczny?

To poddanie analizie wszystkich elementów, które generują koszty związane z poborem energii elektrycznej w firmie. Celem nadrzędnym jest naturalnie optymalizacja procesów związanych z poborem energii oraz ich usprawnienie, co ostatecznie przełoży się na zmniejszenie poboru energii, czyli – ograniczy koszty.

Czy audyt na pewno się opłaca?

Koszt audytu zależy od wielkości przedsiębiorstwa i poziomu skomplikowania wszystkich procesów zużywających energię elektryczną.

Jeśli jesteśmy zdecydowani ograniczyć zużycie energii, a także popracować nad efektywnością zużywanej energii – warto ponieść ten dodatkowy koszt dla długofalowych oszczędności.

 

Prawidłowo wykonany audyt energetyczny odpowie na pytania:

Gdzie przedsiębiorstwo zużywa najwięcej energii i jak można usprawnić wszelkie procesy?

Jaki koszt poniesie firma wprowadzając zmiany?

Jaki uzyska dzięki tym zmianom poziom oszczędności?

  • Audyt energetyczny to „systematyczna procedura pozwalająca na zdobycie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków, operacji lub instalacji przemysłowej oraz usług prywatnych lub publicznych, która określa i kwantyfikuje możliwości realizacji inwestycji prowadzących do uzyskania opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych oraz informuje o uzyskanych wynikach analiz w tym zakresie”.Elementy audytu energetycznego

Na samym początku audytu sprawdzane są wszelkie urządzenia, procesy produkcyjne, a także poziom dopasowania mocy umownej oraz taryfy, z której korzystamy.

Audyt wewnętrzny

Zaczynamy od analizy aktualnej oferty sprzedawcy prądu. Ważne jest również odpowiednie dobranie mocy umownej – źle dopasowana może generować niepotrzebne koszty (przy zbyt wysokiej narażamy się na wysokie opłaty dystrybucyjne, przy zbyt niskiej – na kary za przekroczenie).

Audyt zewnętrzny

Pozostałe elementy analizy lepiej pozostawić profesjonalnemu audytorowi, który jest w stanie wziąć pod uwagę cały system zużywania energii - tak elektrycznej, jak również innych mediów - wody, ogrzewania czy gazu. Tylko całościowe ujęcie pozwoli znaleźć źródła nadmiernego zużycia i wskazać te obszary, w których można dokonać korekty.Etapy audytu energetycznego

Przeprowadzenie audytu nie powinno być ani czasochłonne, ani uciążliwe dla przedsiębiorstwa. Najczęściej jest on podzielony na etapy:

  • Pierwszy etap służy zinwentaryzowaniu wszelkich niezbędnych danych. Audytor zapoznaje się z przedsiębiorstwem – charakterystyką jego pracy, rodzajem wyposażenia czy całością instalacji. Zebranie możliwie największej ilości informacji pozwala stworzyć mapę opisującą całościowo wszystkie procesy, związane z pobieraniem energii. Na tym etapie nie są jeszcze wskazywane miejsca, w których można szukać rezerw i oszczędności.

  • Przeprowadzona inwentaryzacja pozwala stworzyć i przedstawić plan audytu – na tym etapie prezentowany jest program działania: jakie elementy zostaną poddane analizie, jaki rodzaj testów zostanie przeprowadzony itd. Tutaj bardzo istotne jest zapoznanie się z rodzajem analiz oraz listą urządzeń oraz procesów, które zostaną zweryfikowane – to jest ten etap na którym możemy wspólnie z audytorem wprowadzić istotne, z punktu widzenia przedsiębiorstwa, korekty.

  • Kolejny etap to audyt właściwy. Najczęściej jest to fizyczna analiza wszystkich elementów przedsiębiorstwa, która w zależności od poziomu wnikliwości może potrwać do 2 dni. Audytor stara się w tym czasie nie przeszkadzać nikomu w wykonywaniu swoich obowiązków. Jest to obserwacja i analiza miejsc zużywania energii, przy użyciu właściwego sprzętu pomiarowego.

  • Całość jest zwieńczona raportem, który powinien składać się z 3 części: pierwsza opisuje stan obecny, druga mówi o zmianach i optymalizacjach, które należy wprowadzić i trzecia z obliczeniami pokazującymi jakich oszczędności można się spodziewać po wprowadzeniu zmian.