Straty ciepła w budynku

Straty ciepła to ilość ciepła, jaka z ogrzewanych pomieszczeń jest przekazywana przez przegrody zewnętrzne do otoczenia.
Przegrody to ściany, świetliki lub np. drzwi i bramy w ścianach zewnętrznych. Aby zapewnić w otoczeniu stałą wymaganą temperaturę źródło ciepła musi dostarczyć ciepła w ilości równej stratom ciepła.

Jak badać straty ciepła?

Wykorzystując kamery termowizyjne. Termowizja to bezinwazyjna metoda diagnozowania stanu technicznego budynków. Przy wykorzystaniu tej techniki można szybko rozpoznać nieprawidłowości w izolacji, zaopatrzeniu w ciepło lub ocenić stan instalacji elektrycznej budynku.

Termowizję można wykonać jako uzupełnienie audytu energetycznego podstawowego. Polecana jest zarówno dla obiektów nowych, w celu sprawdzenia prawidłowości ich wykonania, jak i w obiektach starszych w celu ustalenia możliwych przedsięwzięć modernizacyjnych.

Stan izolacji budynku

hand
Obraz kamery wskazuje miejsca największych strat ciepła w obiekcie.
W tym wypadku są to okna, drzwi oraz komin.

Stan izolacji sieci energetycznych

hand
Obraz wykazuje stan izolacji sieci energetycznych najwyższych napięć, a w szczególności izolatory oraz styki, czyli miejsca gdzie dochodzi do największego nagrzewania. Termowizja w tym przypadku to bardzo szybka metoda diagnostyki jakości wykonanych styków oraz połączeń, jak również stanu kluczowych elementów sieci.

Stan instalacji - styki

hand
Zdjęcie z kamery pokazuje nierównomierne obciążenie faz (szczególnie fazy 1- najbardziej czerwona) lub zły styk w fazie 1. Dalsza praca w takim stanie najprawdopodobniej spowoduje awarię instalacji lub nawet pożar.

Stan instalacji - bezpieczniki

hand
Obraz z kamery przedstawia bezpiecznik instalacyjny wciąż używany w instalacjach elektrycznych w starszym budownictwie. Zdjęcie pokazuje, że dochodzi do wydzielania ciepła w okolicy bezpiecznika. Może to wskazywać na zły styk lub zbyt mocno obciążoną fazę. Konsekwencją tej sytuacji może być awaria instalacji lub nawet pożar.