Dostawcy prądu, a sprzedawcy prądu

Energia elektryczna jest towarem będącym przedmiotem handlu na rynku energii, warto zatem przyjrzeć się podstawowej różnicy pomiędzy dostawcą prądu, a jego sprzedawcą, ponieważ to dwa oddzielnie podmioty.
Energia, jak każdy towar, posiada swoich wytwórców, od których jest kupowana przez pośredników, by ostatecznie zostać sprzedaną do klientów indywidualnych, firm i instytucji.

Uczestnicy rynku energii:

Dystrybutor

Właściwie - Operator Systemu Dystrybucyjnego - czyli podmiot odpowiedzialny za infrastrukturę elektroenergetyczną, dzięki której prąd jest dystrybuowany do odbiorców.

Sprzedawca

Rozlicza odbiorcę ze zużytej energii. Sprzedawcy Energii Elektrycznej są podmiotami, które zawarły odpowiednie umowy kontraktowe lub zakupiły energię od wytwórców energii elektrycznej. Sprzedawca nie musi posiadać własnej sieci dystrybucyjnej by móc handlować energią.

  • W Polsce energia jest wytwarzana głównie ze spalania węgla kamiennego oraz brunatnego. Takie elektrownie wytwarzają obecnie 75% całości energii zużywanej w kraju. Pozostała część energii jest produkowana przez Elektrociepłownie oraz pozyskiwana z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

  • Wytworzona energia elektryczna jest przesyłana bezpośrednio z Elektrowni Siecią przesyłową o napięciu 220 i 400 kV do tzw. Głównych Punktów Zasilających (GPZ).

     
  • GPZ zajmują się rozdzielaniem energii elektrycznej przy pomocy Sieci dystrybucyjnej o napięciu od 230 V do 110 kV.

  • Prąd z sieci dystrybucyjnej zasila gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i instytucje.

Sprzedawca energii - masz wybór

Warto pamiętać, iż sprzedawca nie musi posiadać własnej sieci dystrybucyjnej by móc handlować energią.

To, od kogo możemy zakupić energię elektryczną, wcale nie musi zależeć od tego, na jakim obszarze dystrybucyjnym się znajdujemy. Zawsze możemy zmienić Sprzedawcę Energii Elektrycznej. Opis całej procedury można znaleźć klikając w przycisk poniżej: