Efektywność energetyczna przy projektowaniu budynków

O efektywności energetycznej należy myśleć już w fazie projektowania obiektu. Położenie, dobór materiałów i technologii może mieć kluczowe znaczenie dla realnych oszczędności energetycznych i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Na co zwrócić uwagę przy projektowaniu?

Położenie budynku

Drzewostan czy wzgórza ograniczą wiatr. Energooszczędne i szczelne okna skierowane na południe doświetlą go, co wpłynie na zmniejszenie zużycia energii dając dodatkowe ciepło i światło słoneczne.

Technologia ogrzewania i chłodzenia

Piec c.o. z odpowiednią dobraną mocą grzewczą zoptymalizuje zużycie paliwa a gruntowe wymienniki ciepła pozwolą wykorzystać geotermię ogrzewając latem i chłodząc zimą.

Oświetlenie

Wykorzystanie świetlówek kompaktowych zmniejszy zużycie energii o dwie trzecie w stosunku do tradycyjnych żarówek. Efektywność poprawi też zastosowanie pasywnych czujników podczerwieni w takich pomieszczeniach, jak kuchnie czy toalety oraz czujniki światła dziennego regulujących jego natężenie w zależności od pory dnia.

Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć:

izolacja instalacji przemysłowych, przebudowa lub remont budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, modernizacja lub wymiana:
a) oświetlenia,
b) urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych lub telekomunikacyjnych lub informatycznych,
c) lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła w rozumieniu art. 2 pkt 6 i 7 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów,
d) modernizacja lub wymiana urządzeń przeznaczonych do użytku domowego,
odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych, ograniczenie strat:
a) związanych z poborem energii biernej,
b) sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
c) na transformacji,
d) w sieciach ciepłowniczych,
e) związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych,
stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii, w rozumieniu Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Systemowe rozwiązania sprzyjają oszczędzaniu energii


Podęcie działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej wymagają planu, który pozwoli usystematyzować oraz przyjąć jasno określoną metodologię działań.

Najlepszym rozwiązaniem, które pozwoli na sprawne wdrożenie zmian jest opracowanie systemu zarządzania energią, który będzie zawierał szczegółowy plan prac.

Opracowanie planu pozwoli na utrzymanie uporządkowanego i ciągłego charakteru działań. Jako podstawę dla opracowania systemu najlepiej posłużyć się normą PN-EN 16001,

Norma określa główne zasady takiego funkcjonowania organizacji, by procesy były maksymalnie nakierowane na dążenie do poprawy efektywności użytkowania energii i spełniania norm ochrony środowiska (np. poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych). Norma kładzie szczególny nacisk na takie organizowanie funkcjonowania, by działania mające poprawiać efektywność energetyczną odbywały się w sposób stały, ciągły i uporządkowany.

Zgodnie z normą PN-EN 16001 system zarządzania energią obejmuje następujące elementy:

  • Polityka energetyczna
  • Plan działania
  • Wprowadzenie i działanie wg planu
  • Kontrola działania
  • Ocena systemu i dostosowanie do zmieniających się warunków i potrzeb

Nie znajdziemy w normie szczegółowych technicznych wytycznych zarządzania i gospodarowania energią, a jedynie informacje o organizacji działań. Każde przedsiębiorstwo powinno ustalić te szczegóły w wyniku przeprowadzonego Audytu energetycznego, tak by dostosować zmiany do panujących warunków, własnych potrzeb, jak i możliwości.