Informacja w sprawie umów gazowych

Najważniejsze informacje:
1. Klient ma zapewnioną ciągłość dostaw gazu, bez przerwy
2. Klient może wybrać sam nowego sprzedawcę
3. Jeżeli klient nie wybierze nowego sprzedawcy, nastąpi automatyczne przepięcie klienta do sprzedawcy rezerwowego
4. Klient w każdym przypadku ma zagwarantowaną urzędową cenę gazu do końca 2027 r.

Podjęliśmy decyzję o zmianie modelu biznesowego, chcemy skupić się na rynku energii elektrycznej. W związku z tym rezygnujemy z produktów związanych z gazem dla gospodarstw domowych.

Uwaga! Pisma, które wysyłamy nie oznaczają, że klienci będą mieli przerwy w dostawach gazu do gospodarstw domowych.

Co gwarantuje klientowi prawo?

1. Sprzedawca gazu musi zapewnić Odbiorcom [1] do końca 2027 r. ofertę taryfową z cenami zatwierdzanymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
2. Zmiana sprzedawcy gazu odbywa się bez przerw w dostawie gazu.
3. Podpisanie umowy na gaz jest bezpłatne. Żaden sprzedawca nie może żądać opłat przy podpisywaniu umowy, np. opłat aktywacyjnych czy prowizyjnych.
4. Sprzedawca z urzędu, czyli PGNIG Obrót Detaliczny sp. z o.o., nie może odmówić podpisania umowy na gaz. Jest zobowiązany do zapewnienia sprzedaży i dystrybucji paliwa gazowego.

Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta PGNiG
tel.: 22 515 15 15
e-mail: kontakt@pgnig.pl

Masz więcej pytań do nas? Napisz na gaz@tauron.pl

Dzięki rozwiązaniom Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej klienci z gospodarstw domowych oraz podmioty wymienione w Ustawie [2] mogą korzystać z gwarancji urzędowej ceny gazu.

Przepisy, które zapewniają taką ochronę, obowiązują do końca 2027 r. Zostały wprowadzone jako reakcja na sytuację międzynarodową i rosnące ceny paliwa gazowego oraz by chronić odbiorców paliwa gazowego przed nadmiernym wzrostem cen gazu.


[1] Odbiorca to odbiorca podlegający ochronie taryfowej w związku z postanowieniami Ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202 z późn. zm.). Wykaz podmiotów uprawnionych.
[2] Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202 z późn. zm.). Wykaz podmiotów uprawnionych.

Jak zmienić sprzedawcę gazu

Przygotowaliśmy poradnik, dzięki któremu dowiesz się jak zmienić sprzedawcę gazu. Przeczytaj i dowiedz się więcej

Pobierz poradnik

Pytania i odpowiedzi

 • Obecnie nie mamy aktywnej oferty na sprzedaż gazu.
 • Listę sprzedawców gazu znajdziesz na stronie internetowej: psgaz.pl/zmiana-sprzedawcy-paliwa-gazowego. Z ofertą wybranego sprzedawcy gazu możesz zapoznać się w jego biurach obsługi klienta, na infolinii lub na stronie internetowej.
 • Gaz będzie nadal dostarczany. Za dostarczanie gazu odpowiadał będzie sprzedawca wyznaczony zgodnie z przepisami prawa energetycznego.
  Jeśli przy zawarciu umowy wybrano sprzedawcę rezerwowego, to ten sprzedawca będzie dostarczał gaz. Jeśli nie wskazano sprzedawcy rezerwowego, gaz będzie Ci dostarczał tzw. sprzedawca z urzędu, czyli PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
 • Jest dwóch sprzedawców rezerwowych: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., Fortum Marketing and Sales Polska S.A.
 • Jest dwóch sprzedawców rezerwowych: PGNiG Obrót Detaliczny sp z. o.o, Fortum Marketing and Sales Polska S.A.
 • PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. jest sprzedawcą z urzędu.
 • Sprzedawca rezerwowy ma obowiązek, do końca 2027 r. stosować ceny nie wyższe niż taryfa zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Poza czasem obowiązywania Ustawy [1] cena u sprzedawcy rezerwowego może być wyższa, dlatego warto już teraz wybrać swojego sprzedawcę gazu.
 • Sprzedawca z urzędu - PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. - ma obowiązek, do końca 2027 r. stosować ceny nie wyższe niż taryfa zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Poza czasem obowiązywania Ustawy [1] cena u sprzedawcy z urzędu może być wyższa, dlatego warto już teraz wybrać swojego sprzedawcę gazu.
 • Po zakończeniu naszej umowy otrzymamy od Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. stan Twojego gazomierza i rozliczymy gaz, który od nas kupiłeś (-łaś). W przypadku nadpłaty poprosimy Cię o informację, w jaki sposób mamy przekazać Ci nadpłatę.
 • Odczyt końcowy, zgodnie z obowiązującymi regulacjami, poda nam Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., czyli właściciel gazomierza.
 • To zależy od tego, kiedy Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. odczyta stan Twojego gazomierza i poda nam odczyt. Szacujemy, że fakturę rozliczeniową wystawimy nie później niż 40 dni po zakończeniu umowy.
 • Jeśli wybrany przez Ciebie sprzedawca rezerwowy, nie pełni już tej funkcji, to po rozwiązaniu umowy, Twoim sprzedawcą będzie sprzedawca z urzędu, czyli PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
 • Najlepiej znasz swoje potrzeby, dlatego nie możemy podjąć decyzji o wyborze innego sprzedawcy w Twoim imieniu. Ty decydujesz, od kogo chcesz kupować gaz i dlatego możesz wskazać innego sprzedawcę. Jeśli jednak tego nie zrobisz, nie będzie przerw w dostawie gazu. Za dostarczanie gazu odpowiadał będzie sprzedawca rezerwowy (jeśli go wybrałeś przy podpisywaniu umowy) lub sprzedawca z urzędu czyli PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
 • Tak, sprzedawca rezerwowy powinien się z Tobą skontaktować. Dodatkowo, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży rezerwowej Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. powiadomi Cię o zawarciu takiej umowy w Twoim imieniu. Przekaże Ci min.:
  • dane teleadresowe sprzedawcy rezerwowego,
  • adres strony internetowej na której znajdziesz warunki umowy rezerwowej,
  • termin zawarcia umowy i termin rozpoczęcia sprzedaży rezerwowej.
Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące wypowiedzenia umowy na gaz napisz: gaz@tauron.pl