nowa taryfa

W 2022 roku będą obowiązywać nowe
taryfy sprzedaży oraz dystrybucji energii
elektrycznej dla gospodarstw domowych.

dlaczego?

Dlaczego rosną ceny energii elektrycznej?

Ceny prądu zależą od kosztów jego wytworzenia, a na to wpływa szereg czynników. Głównym składnikiem ceny energii elektrycznej są koszty, jakie ponosimy w związku z polityką klimatyczną Unii Europejskiej oraz rosnącymi kosztami uprawnień do emisji CO2 – stanowią one aż około 60 proc. kosztów energii elektrycznej. Jest to jeden z najważniejszych powodów wzrostu cen energii w całej Europie.

dlaczego?
koszty

Struktura uśrednionych kosztów wpływających
na cenę energii elektrycznej

59%

koszt uprawnień do emisji CO2, wynikający
z Polityki Klimatycznej Unii Europejskiej

25%

koszty pozostałe

8%

koszty obowiązków OZE i efektywności energetycznej,
wynikające z Polityki Klimatycznej Unii Europejskiej

6%

koszty własne (obsługa klienta, zatrudnienie)

1%

akcyza

1%

marża

Rządowa Tarcza Antyinflacyjna zmniejsza wzrost rachunków za prąd

Aby zmniejszyć efekt podwyżek cen, w Polsce przygotowane zostały rozwiązania Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej.
Dzięki Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej polskie gospodarstwa domowe w mniejszym stopniu odczują podwyżki i jednocześnie będą miały jedne z najniższych rachunków za prąd w Europie.

Rządowa Tarcza Antyinflacyjna

Dla przeciętnego gospodarstwa domowego zużywającego ok. 1,8 MWh energii elektrycznej rocznie, dzięki Tarczy Antyinflacyjnej wzrost rachunku do końca lipca br. zostanie ograniczony do ok. 6 zł miesięcznie. W pozostałym okresie rachunek wzrośnie o ok. 25 zł miesięcznie (co daje średnio w ciągu całego roku wzrost rachunku o ok. 14 zł miesięcznie).

W związku z realizacją rozwiązań przewidzianych w Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej TAURON odpowiada za uwzględnienie w rozliczeniach za prąd następujących wytycznych:

obniżenie stawki podatku VAT na dostawy prądu z 23 do 5% – za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2022 r.,

zwolnienie z akcyzy na energię elektryczną – za okres od 1 stycznia do 31 maja 2022 r.

Aby skorzystać z niższego podatku VAT i akcyzy klienci TAURONA nie muszą nic zrobić – nowe stawki zostaną uwzględnione w rozliczeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy z Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej

Oprócz złagodzenia wzrostu cen energii elektrycznej Rządowa Tarcza Antyinflacyjna zawiera również wsparcie dla gospodarstw domowych o średnich i niskich dochodach w postaci dodatku osłonowego. Za jego realizację odpowiedzialne są urzędy gmin.


Program wsparcia

Jest to program opracowany przez TAURON. Ma uchronić osoby narażone na wzrost cen przed ewentualnym zadłużeniem. Z programu mogą skorzystać odbiorcy wrażliwi prądu i gazu, a także osoby, dla których wydano kwalifikację do uzyskania świadczenia w opiece długoterminowej domowej. Programem wsparcia mogą być objęte zarówno zaległe należności, jak i te jeszcze nieprzeterminowane. Warunkiem skorzystania z programu jest złożenie odpowiedniego wniosku (jego wzór znajduje się poniżej – Wniosek 2) wraz z wymaganym załącznikiem opisanym w tym wniosku.


Rozwiązania alternatywne wobec wstrzymania dostaw prądu

Rozwiązania alternatywne to narzędzia przygotowane dla klientów indywidualnych zagrożonych odłączeniem prądu z powodu zadłużenia. Przewidują one możliwość rozłożenia zadłużenia na raty lub odroczenia terminu płatności. Warunkiem skorzystania z tych rozwiązań jest złożenie odpowiedniego wniosku (wzory znajdują się poniżej) w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o planowanym odłączeniu.

Rozwiązaniem alternatywnym jest również ochrona przed odłączeniem prądu z powodu zadłużenia w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca) oraz w soboty, w dni uznane ustawowo za wolne od pracy i w dni poprzedzające te dni. Możliwość taką mają odbiorcy wrażliwi lub osoby, dla których wydano kwalifikację do uzyskania świadczenia w opiece długoterminowej domowej. Aby skorzystać z tej ochrony, należy złożyć odpowiedni wniosek (jego wzór znajduje się poniżej – Wniosek nr 2) wraz z wymaganym załącznikiem opisanym w tym wniosku.

Uwaga! Złożenie wniosku, a następnie przyznanie ochrony przed odłączeniem, dotyczy tylko tych należności, o które klient wnioskował. Kolejne płatności powinny być realizowane w terminie, aby nie doszło do odłączenia.

Aby skorzystać z programu wsparcia lub rozwiązań alternatywnych, należy wypełnić odpowiedni wniosek. Ich wzory znajdują się poniżej.

Wnioski można składać:

osobiście - w punktach obsługi klienta

e-mailowo - skany dokumentów należy wysłać na adres dom@tauron.pl

pocztą - dokumenty należy wysłać na adres: TAURON Obsługa Klienta, ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.


Dokumenty do pobrania

Wpisz nazwę miejscowości lub kod pocztowy, aby zobaczyć dokumenty, które będą Cię obowiązywały

Najczęściej zadawane pytania

Tarcza Antyinflacyjna – pytania ogólne

Co zawiera Tarcza Antyinflacyjna?

Rozwiń
Zwiń
Tarcza Antyinflacyjna wraz z ustawą o dodatku osłonowym zawiera 4 elementy (w tym trzy realizowane przez sprzedawcę prądu i jeden przez gminy).
Sprzedawca realizować będzie czynności polegające na:

- obniżeniu VAT na prąd z 23% na 5%. Zmiana ta dotyczy wszystkich klientów,
- zastosowaniu zwolnienia z podatku akcyzowego na prąd z 5 do 0 zł/MWh dla energii zużywanej przez gospodarstwo domowe (wszystkie grupy taryfowe G),
- wdrożeniu rozwiązań alternatywnych wobec odłączenia prądu w razie zadłużenia, a także wprowadzeniu programu wsparcia dla klientów wrażliwych i osób objętych długoterminową opieką domową (niewydolność oddechowa).

Gminy realizować będą:
- czynności z zakresu przyznania dodatku osłonowego. Dodatek wypłacany będzie przez gminy i kierowany do gospodarstw domowych spełniających określone warunki dochodowe.

O ile i na jak długo obniżony zostanie VAT na prąd?

Rozwiń
Zwiń
Podatek VAT na prąd zostanie obniżony z 23 na 5% na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2022 r.

O ile i na jak długo zostanie zniesiona akcyza na prąd?

Rozwiń
Zwiń
Od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r. podatek akcyzowy obniżony zostanie z 5 do 0 zł/MWh dla energii zużywanej przez klientów zakwalifikowanych do grupy taryfowej G.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z niższego VAT i zwolnienia z akcyzy?

Rozwiń
Zwiń
Aby skorzystać z niższego podatku VAT i zwolnienia z akcyzy, klienci TAURONA nie muszą nic robić. Nowe stawki zostaną naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czy klienci powinni opłacać faktury/blankiety wpłat/rachunki, które są już wystawione?

Rozwiń
Zwiń
Tak. Klienci powinni opłacać należności zgodnie z otrzymanymi blankietami wpłat/fakturami/rachunkami. Obniżkę VATu i zwolnienie z akcyzy TAURON uwzględni na fakturach rozliczeniowych obejmujących okresy, w których ma być obniżony VAT i zniesiona akcyza.

Program wsparcia dla klientów wrażliwych oraz dodatek osłonowy

Jak można ubiegać się o dodatek osłonowy?

Rozwiń
Zwiń
Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym, przydzielaniem i wypłacaniem dodatku osłonowego zajmują się gminy. Dlatego w tej sprawie należy kontaktować się z właściwym dla siebie urzędem gminy.

Co to jest program wsparcia?

Rozwiń
Zwiń
Jest to program opracowany przez TAURON. Ma uchronić osoby narażone na wzrost cen przed ewentualnym zadłużeniem. Z programu mogą skorzystać odbiorcy wrażliwi prądu i gazu, a także osoby, dla których wydano kwalifikację do uzyskania świadczenia w opiece długoterminowej domowej. Zgodnie z przepisami, został uruchomiony 4 lutego 2022 r.

Kiedy TAURON uruchomi program wsparcia?

Rozwiń
Zwiń
Zgodnie z przepisami program uruchomiliśmy 4 lutego 2022 r.

Kto może skorzystać z programu wsparcia?

Rozwiń
Zwiń
Z programu, po złożeniu odpowiednich dokumentów, mogą skorzystać odbiorcy wrażliwi prądu i gazu, a także osoby, dla których wydano kwalifikację do uzyskania świadczenia w opiece długoterminowej domowej. Wniosek musi złożyć strona umowy, natomiast opieką długoterminową może być objęty domownik.

Jakie rozwiązania alternatywne przygotował TAURON i kto z nich może skorzystać?

Rozwiń
Zwiń
Z rozwiązań alternatywnych w postaci możliwości rozłożenia na raty lub odroczenia płatności, może skorzystać każdy klient indywidualny, który otrzymał powiadomienie o planowanym odłączeniu dostaw prądu z powodu zadłużenia. Warunkiem skorzystania z tych rozwiązań jest złożenie odpowiedniego wniosku w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o planowanym odłączeniu.

Ze szczególnego rozwiązania alternatywnego w postaci ochrony przed odłączeniem prądu z powodu zadłużenia (w okresie zimowym - od 1 listopada do 31 marca - oraz w soboty, w dni uznane ustawowo za wolne i w dni poprzedzające te dni) mogą skorzystać odbiorcy wrażliwi lub osoby, dla których wydano kwalifikację do uzyskania świadczenia w opiece długoterminowej domowej.

W jaki sposób odbiorca wrażliwy może skorzystać z programu wsparcia?

Rozwiń
Zwiń
Aby skorzystać z programu wsparcia, należy złożyć odpowiedni wniosek (Wniosek 2) i dołączyć do niego wymagany dokument (wymieniony we wzorze wniosku). Wzór wniosku dostępny jest powyżej.

Wniosek można składać:
- osobiście - w punktach obsługi klienta
- e-mailowo - skany dokumentów należy wysłać na adres dom@tauron.pl
- pocztą - dokumenty należy wysłać na adres: TAURON Obsługa Klienta, ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.

W jaki sposób skorzystać z programu wsparcia, jeżeli klient lub inna osoba w domu jest objęta długoterminową opieką domową, w związku z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagającą wentylacji mechanicznej?

Rozwiń
Zwiń
Aby skorzystać z programu wsparcia, należy złożyć odpowiedni wniosek (Wniosek 2) wraz z wymaganym dokumentem (wymienionym we wzorze wniosku). Wzór wniosku jest dostępny powyżej.

Wniosek można składać:
- osobiście - w punktach obsługi klienta
- e-mailowo - skany dokumentów należy wysłać na adres dom@tauron.pl
- pocztą - dokumenty należy wysłać na adres: TAURON Obsługa Klienta, ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.

Pozostałe pytania

W jaki sposób TAURON informuje klientów o cenach energii i tarczy antyinflacyjnej?

Rozwiń
Zwiń
Wysyłamy do klientów e-maile lub/i tradycyjne pisma z informacjami o cenach energii i tarczy antyinflacyjnej. Taki obowiązek nakłada na nas ustawodawca. Ich celem jest poinformowanie o zmianach przepisów wpływających bezpośrednio na rozliczenia wynikające z zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych.

Przekazanie informacji o zmianie podatku akcyzowego wynika z:
- Ustawy z  9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2349).

Nakłada ona na przedsiębiorstwo zatwierdzające taryfę obowiązek przekazania informacji o obniżonych stawkach podatków dotyczących energii elektrycznej, zgodnie z wzorem opublikowanym na stronie:

https://www.gov.pl/web/finanse/rzadowa-tarcza-antyinflacyjna--wzor-informacji

Przekazanie informacji o strukturze procentowej kosztów wpływających na cenę energii elektrycznej wynika z:
- Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 5 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. poz. 27).

Nakłada ono na przedsiębiorstwo energetyczne obowiązek przekazania informacji o strukturze procentowej kosztów, z zaokrągleniem do pełnego procenta.

Wraz z tymi informacjami przekazujemy klientom informację o zmianie podatku VAT dla energii elektrycznej, która nastąpiła na podstawie:
- Rozporządzenia Ministra Finansów z 17 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. poz. 2350) i będzie wpływać bezpośrednio na rozliczenia w ramach zawartych umów.

Oraz
- Ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 196).

Zobacz wszystkie pytania

Zwiń