nowa taryfa

W 2022 roku będą obowiązywać nowe
taryfy sprzedaży oraz dystrybucji energii
elektrycznej dla gospodarstw domowych.

dlaczego?

Dlaczego rosną ceny energii elektrycznej?

Ceny prądu zależą od kosztów jego wytworzenia, a na to wpływa szereg czynników. Głównym składnikiem ceny energii elektrycznej są koszty, jakie ponosimy w związku z polityką klimatyczną Unii Europejskiej oraz rosnącymi kosztami uprawnień do emisji CO2 – stanowią one aż około 60 proc. kosztów energii elektrycznej. Jest to jeden z najważniejszych powodów wzrostu cen energii w całej Europie.

Rządowa Tarcza Antyinflacyjna zmniejsza wzrost rachunków za prąd

Aby zmniejszyć efekt podwyżek cen, w Polsce przygotowane zostały rozwiązania Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej.
Dzięki Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej polskie gospodarstwa domowe w mniejszym stopniu odczują podwyżki i jednocześnie będą miały jedne z najniższych rachunków za prąd w Europie.

Rządowa Tarcza Antyinflacyjna

Rozwiązania przygotowane w Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej spowodują, że podwyżki cen prądu będą mniej odczuwalne. Dla przeciętnego gospodarstwa domowego zużywającego ok. 1,8 MWh energii elektrycznej rocznie, w 2022 roku rachunki wzrosną o ok. 20 zł miesięcznie, a dzięki Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej wzrost ten w i kwartale 2022 r. zostanie ograniczony do ok. 6 zł miesięcznie.

W związku z realizacją rozwiązań przewidzianych w Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej TAURON odpowiada za uwzględnienie w rozliczeniach za prąd następujących wytycznych:

obniżenie stawki podatku VAT na dostawy prądu z 23 proc. do 5 proc. – za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.,

zwolnienie z akcyzy na energię elektryczną – za okres od 1 stycznia do 31 maja 2022 r.

Aby skorzystać z niższego podatku VAT i akcyzy klienci TAURONA nie muszą nic zrobić – nowe stawki zostaną uwzględnione w rozliczeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy z Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej

Oprócz złagodzenia wzrostu cen energii elektrycznej Rządowa Tarcza Antyinflacyjna zawiera również wsparcie dla gospodarstw domowych o średnich i niskich dochodach w postaci dodatku osłonowego. Za jego realizację odpowiedzialne są urzędy gmin.

Zmiana cen energii w 2022

zmiana cen
zmiana cen
zmiana cen

* Grafika przygotowana na podstawie materiałów PKEE

Najczęściej zadawane pytania

Tarcza Antyinflacyjna – pytania ogólne

Co zawiera Tarcza Antyinflacyjna?

Rozwiń
Zwiń
Tarcza Antyinflacyjna wraz z ustawą o dodatku osłonowym zawiera 4 elementy (w tym trzy realizowane przez sprzedawcę prądu i jeden przez gminy).
Sprzedawca realizować będzie czynności polegające na:

- obniżeniu VAT na prąd z 23% na 5%. Zmiana ta dotyczy wszystkich klientów,
- zastosowaniu zwolnienia z podatku akcyzowego na prąd z 5 do 0 zł/MWh dla energii zużywanej przez gospodarstwo domowe (wszystkie grupy taryfowe G),
- wdrożeniu rozwiązań alternatywnych wobec odłączenia prądu w razie zadłużenia, a także wprowadzeniu programu wsparcia dla klientów wrażliwych i osób objętych długoterminową opieką domową (niewydolność oddechowa).

Gminy realizować będą:
- czynności z zakresu przyznania dodatku osłonowego. Dodatek wypłacany będzie przez gminy i kierowany do gospodarstw domowych spełniających określone warunki dochodowe.

O ile i na jak długo obniżony zostanie VAT na prąd?

Rozwiń
Zwiń
Podatek VAT na prąd został obniżony z 23% na 5% na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r.
Trwają prace legislacyjne dotyczące wydłużenia obowiązywania obniżonej stawki podatku VAT na prąd do 31 lipca 2022 r.

O ile i na jak długo zostanie zniesiona akcyza na prąd?

Rozwiń
Zwiń
Od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r. Podatek akcyzowy obniżony zostanie z 5 do 0 zł/MWh dla energii zużywanej przez klientów zakwalifikowanych do grupy taryfowej G.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z niższego VAT i zwolnienia z akcyzy?

Rozwiń
Zwiń
Aby skorzystać z niższego podatku VAT i zwolnienia z akcyzy, klienci TAURONA nie muszą nic robić. Nowe stawki zostaną naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czy klienci powinni opłacać faktury/blankiety wpłat/rachunki, które są już wystawione?

Rozwiń
Zwiń
Tak. Klienci powinni opłacać należności zgodnie z otrzymanymi blankietami wpłat/fakturami/rachunkami. Obniżkę VATu i zwolnienie z akcyzy TAURON uwzględni na fakturach rozliczeniowych obejmujących okresy, w których ma być obniżony VAT i zniesiona akcyza.

Program wsparcia dla klientów wrażliwych oraz dodatek osłonowy

Jak można ubiegać się o dodatek osłonowy?

Rozwiń
Zwiń
Zgodnie z tarczą antyinflacyjną, przydzielaniem i wypłacaniem dodatku osłonowego zajmują się gminy. Dlatego w tej sprawie należy kontaktować się z właściwym dla siebie urzędem gminy.

Co to jest program wsparcia?

Rozwiń
Zwiń
Zgodnie z przepisami uruchomimy program od 4 lutego 2022 r. Będzie to program opracowany przez TAURON dla odbiorców wrażliwych prądu i gazu oraz osób objętych długoterminową opieką domową związaną z niewydolnością oddechową (które są stroną umowy lub mieszkają pod tym samym adresem). Ma pomóc osobom narażonym na wzrost cen i uchronić je przed ewentualnym zadłużeniem.

Szczegółowe informacje dostępne będą dla klientów po uruchomieniu programu.

Kiedy TAURON uruchomi program wsparcia dla klientów wrażliwych?

Rozwiń
Zwiń
Zgodnie z przepisami uruchomimy program od 4 lutego 2022 r.

Kto jest odbiorcą wrażliwym?

Rozwiń
Zwiń
Odbiorca wrażliwy prądu to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, a odbiorca wrażliwy gazu to osoba, której przyznano ryczałt na zakup opału. W obu przypadkach są to osoby, które są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży i mieszkają pod wskazanym w umowie adresem poboru prądu lub gazu.

W jaki sposób odbiorca wrażliwy może skorzystać z programu wsparcia?

Rozwiń
Zwiń
Szczegółowe informacje dla osób, które będą chciały skorzystać z programu wsparcia, TAURON udostępni po 4 lutego 2022 r.

W jaki sposób skorzystać z programu wsparcia, jeżeli klient lub inna osoba w domu jest objęta długoterminową opieką domową, w związku z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagającą wentylacji mechanicznej?

Rozwiń
Zwiń
Szczegółowe informacje dla osób, które będą chciały skorzystać z programu wsparcia, TAURON udostępni po 4 lutego 2022 r.

Pozostałe pytania

W jaki sposób TAURON informuje klientów o cenach energii i tarczy antyinflacyjnej?

Rozwiń
Zwiń
Wysyłamy do klientów e-maile lub/i tradycyjne pisma z informacjami o cenach energii i tarczy antyinflacyjnej. Taki obowiązek nakłada na nas ustawodawca. Ich celem jest poinformowanie o zmianach przepisów wpływających bezpośrednio na rozliczenia wynikające z zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych.

Przekazanie informacji o zmianie podatku akcyzowego wynika z:
- Ustawy z  9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2349).

Nakłada ona na przedsiębiorstwo zatwierdzające taryfę obowiązek przekazania informacji o obniżonych stawkach podatków dotyczących energii elektrycznej, zgodnie z wzorem opublikowanym na stronie:

https://www.gov.pl/web/finanse/rzadowa-tarcza-antyinflacyjna--wzor-informacji

Przekazanie informacji o strukturze procentowej kosztów wpływających na cenę energii elektrycznej wynika z:
- Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 5 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. poz. 27).

Nakłada ono na przedsiębiorstwo energetyczne obowiązek przekazania informacji o strukturze procentowej kosztów, z zaokrągleniem do pełnego procenta.

Wraz z tymi informacjami przekazujemy klientom informację o zmianie podatku VAT dla energii elektrycznej, która nastąpiła na podstawie:
- Rozporządzenia Ministra Finansów z 17 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. poz. 2350) i będzie wpływać bezpośrednio na rozliczenia w ramach zawartych umów.

Zobacz wszystkie pytania

Zwiń