Jak pozyskać świadectwo energetyczne?

Dokument określany mianem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku zawiera komplet danych i wskaźników energetycznych dotyczących budynku lub jego części.
Określają one całkowite zapotrzebowanie na energię, by użytkowanie budynku było możliwe zgodnie z jego przeznaczeniem. Procedura pozyskania świadectwa energetycznego dla budynku może się różnić w zależności od rodzaju obiektu, jednak ogólny zarys przeprowadzenia całego procesu jest stały
  • Do przygotowania świadectwa charakterystyki energetycznej niezbędny będzie projekt budowlany lub inwentaryzacja budynku. Brak tych dokumentów narazi nas na dodatkowe koszty.

  • Należy zgłosić się do certyfikowanego audytora energetycznego, który przeprowadzi procedurę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zlecając audyt zawsze możemy się zwrócić o udokumentowanie uprawnień oraz o okazanie polisy z tytułu sporządzania świadectw energetycznych.

  • Ustalamy termin wizyty audytora w miejscu, któremu ma podlegać audyt. Dobrze jest wybrać taką datę, by móc poświęcić na ten cel nawet do kilku godzin.

  • Warto przed wizytą ustalić z audytorem i przygotować wszystkie dokumenty, które wskaże, jako wymagane do przeprowadzenia audytu. Najczęściej będą one niezbędne i mogą zostać wypożyczone przez audytora na czas wykonywania obliczeń. Dokumenty powinny być wydane jedynie za odpowiednim poświadczeniem.

  • W trakcie wykonywania audytu może paść wiele pytań odnośnie samego obiektu – przebiegu budowy, sposobu montażu poszczególnych elementów instalacji itd. Zostaną sprawdzone wszelkie elementy mające wpływ na zapotrzebowanie energetyczne – typ ogrzewania, rodzaje i rozprowadzenie instalacji, czy nawet typ stolarki okiennej i ustawienie budynku. Dobrze jest mieć dokumenty stwierdzające parametry termoizolacyjne okien czy ścian.

  • Po wykonanym audycie dowiemy się ile czasu jest potrzebne na przygotowanie świadectwa energetycznego i zakończenie wszelkich związanych z tym formalności (m.in. sposób i forma wydania takiego certyfikatu).

  • Otrzymany dokument jest ważny przez 10 lat od chwili wydania. Może on jednak stracić ważność przed upłynięciem tego okresu, jeśli w wyniku przebudowy lub remontu ulegnie zmiana charakterystyki energetycznej certyfikowanego budynku.