Przyłączenie do sieci

Jeśli podjąłeś decyzję o budowie domu lub o zmianie zasilania w swoim mieszkaniu, skorzystaj ze wskazówek i poznaj etapy przyłączania do sieci.

W ciągu 10 min.

Wypełnij wniosek, zajmie Ci to 10 minut, zrób to kiedy i gdzie chcesz.

Do pobrania:

Wniosek o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.

Przejdź do wniosku
 • Wypełnij wniosek

  • wypełnij online na stronie TAURON Dystrybucja
  • pobierz wniosek (wypełnij, wydrukuj i podpisz) prześlij zdjęcie lub skan na adres info@tauron-dystrybucja.pl
  • pobierz wniosek i złóż w Punkcie Obsługi Klienta lub prześlij pocztą na wskazany we wniosku adres.
  Przejdź do wniosku
  Na podstawie danych, które przekazałeś, oszacowane zostanie zużycie prądu, dobrana taryfa i przygotowane będą podstawowe informacje do umowy.

  Sprawdź czy masz wszystko

  Wypełniony wniosek, w tym: Potrzebne załączniki:
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do mieszkania lub domu – na przykład umowę najmu (dla księgi wieczystej wystarczy wpisać jej numer we wniosku)
  • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, który nam pomoże zlokalizować obiekt, który chcesz przyłączyć
  TAURON Dystrybucja prześle warunki przyłączenia z propozycją umowy o przyłączenie do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku na adres korespondencyjny. Dokumenty będziesz mógł też odebrać w najbliższym Punkcie Obsługi Klienta. 
 • Podpisz umowę w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania 

  Umowa o przyłączenie określa dokładny termin przyłączenia oraz jego koszt. Jeśli akceptujesz zaproponowane w niej przez nas warunki, podpisz umowę w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania Jeśli chcesz podpisać umowę później, złóż wniosek UP o zawarcie umowy o przyłączenie. 

  Na zawarcie umowy masz 2 lata. Tyle ważne są warunki przyłączenia.

  Prześlij ją na wskazany w niej adres lub zanieś do Punktu Obsługi Klienta.
  Pobierz wniosek
  Średni czas realizacji przyłączenia wynosi około 5 miesięcy, a maksymalny nie powinien przekroczyć 18 miesięcy. Czas ten zależy od zakresu i złożoności prac  przy rozbudowaniu lub dostosowaniu sieci energetycznej.
 • Wykonaj prace, jakie zostały określone w umowie przyłączeniowej. 

  Po wykonaniu instalacji wewnętrznej zgłoś jej gotowość do przyłączenia.
  Złóż druk ZI (Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia).

  • online poprzez portal przyłączenia na stronie http://www.tauron-dystrybucja.pl
  • pobierz ze strony www.tauron-dystrybucja.pl i prześlij na adres info@tauron-dystrybucja.pl 
  • pobierz wniosek i zanieś do Punktu Obsługi Klienta lub prześlij na wskazany we wniosku adres.

   Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia możesz złożyć najpóźniej w dniu, kiedy będziesz składał wniosek o umowę na korzystanie z prądu. 
  WAŻNE:
  Pamiętaj o oświadczeniu o stanie technicznym instalacji elektrycznej, przyłączanej do sieci. Oświadczenie powinno być podpisane przez właściciela, zarządcę lub przez osobę, która posiada świadectwo kwalifikacyjne dla stanowisk dozoru „D”.
 • Wysokość opłaty zależy od:

  • wielkości mocy przyłączeniowej, która jest określona w umowie przyłączeniowej
  • rodzaju przyłącza, które jest określone w warunkach przyłączenia do sieci.
  Fakturę za przyłączenie wystawimy po wybudowaniu przyłącza.

  W tytule przelewu podaj numer umowy o przyłączenie.

  Po wybudowaniu przyłącza, TAURON Dystrybucja prześle Ci Kartę Danych Technicznych, w której są informacje, których będziesz potrzebował przy umowie na korzystanie z prądu. 

  Dokument dostaniesz pocztą lub będziesz mógł go odebrać w najbliższym Punkcie Obsługi Klienta. 

  Zasady ustalania opłat znajdziesz w taryfie TAURON Dystrybucja.

 • Zapoznaj się z ofertą TAURONA

  Pobierz wniosek o zawarcie umowy, wypełnij go i podpisz. Wyślij go z Kartą Danych Technicznych.

  Wniosek o zawarcie umowy
 • Po podpisaniu przez Ciebie umowy, uzgodnimy termin montażu licznika prądu. Od tego momentu, będziesz korzystał z prądu.

  Licznik jest własnością TAURON Dystrybucja, za jego zainstalowanie nie płacisz. 

 • To koniec całego procesu.

  Czy te informacje były pomocne?
  Jeśli masz uwagi dotyczące procesu, możesz podzielić się nimi przez poniższy formularz.
  Masz pytania? Przejdź do kontaktu

Informację stworzyliśmy na podstawie treści, które są zamieszczone na stronie Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A. 
Więcej informacji znajdziesz na www.tauron-dystrybucja.pl