Dziękujemy za wypełnienie ankiety

Twoje odpowiedzi pomogą nam w przygotowaniu Sprawozdania z informacji niefinansowych działań Grupy Kapitałowej TAURON za rok 2022.

Obszar Komunikacji i Marketingu Grupy TAURON