Relacje inwestorskie

Niezbędnik inwestora: raporty, notowania, przydatne materiały

Zobacz

Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 30 sierpnia 2021 r. o godz. 12:00

Dowiedz się więcej

Informacja o zakończeniu w dniu 4 sierpnia 2021 r. postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska w składzie Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. postanowiła w dniu 4 sierpnia 2021 r. zakończyć postępowanie kwalifikacyjne oraz dokonała wyboru najlepszych kandydatów na następujące stanowiska: Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów, Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu, Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju. Równocześnie Rada Nadzorcza postanowiła nie dokonywać wyboru najlepszego kandydata do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza powołała do składu Zarządu VI kadencji następujące osoby:

  1. na Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu Pana Artura Michałowskiego,
  2. na Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów Pana Krzysztofa Surmę,
  3. na Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Pana Patryka Demskiego.

Równocześnie Rada Nadzorcza powierzyła obowiązki Prezesa Zarządu Panu Arturowi Michałowskiemu, powołanego na Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu, do czasu powołania Prezesa Zarządu.

Kurs akcji
Zmiana

Poznaj nas

Grupa TAURON jest kluczowym podmiotem w branży energetycznej i ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski.
Podstawową działalnością Grupy TAURON jest wydobycie węgla, wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej oraz ciepła.

Pracuj w TAURON

Grupa TAURON buduje zespół ludzi z pasją rozwoju i ciągłego doskonalenia. Poszukujemy osób angażujących się w pracę, z różnorodnymi kompetencjami, które czerpią radość i satysfakcję z codziennej pracy stawiającej wiele wyzwań.

Grupa TAURON stosuje mechanizm podzielonej płatności (split payment)

Począwszy od dnia 1 lipca 2018 r. wszystkie płatności za nabywane towary lub usługi w Grupie TAURON realizowane są z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o podatku od towaru i usług stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest dobrowolne tzn. uzależnione od decyzji nabywcy.

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności istotnie zwiększa prawdopodobieństwo uznania przez organy podatkowe dochowania przez podatnika należytej staranności. Ministerstwo Finansów wskazało, że jeżeli płatność na rzecz dostawcy towaru zostanie zrealizowana przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności, wówczas uznaje się, że podatnik dochował należytej staranności, jeżeli pozytywnie zweryfikował przesłanki formalne i nie zachodzą inne okoliczności, które w sposób jednoznaczny mogłyby wskazywać na brak dochowania należytej staranności.

Kierując się zwiększeniem bezpieczeństwa i pewności obrotu, Grupa TAURON podjęła decyzję o wdrożeniu mechanizmu podzielonej płatności i zastosowaniu generalnej zasady realizacji płatności w tej formule w stosunku do wszystkich kontrahentów zewnętrznych.

Przyjęte przez Grupę TAURON rozwiązanie tj. stosowanie mechanizmu podzielonej płatności niesie ze sobą dodatkowe korzyści w postaci: przyspieszonego zwrotu VAT, zniesienia solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania z tytułu VAT, braku sankcji VAT oraz braku stosowania podwyższonych odsetek od zaległości VAT.

O zamiarze stosowania mechanizmu podzielonej płatności Grupa TAURON informowała we wcześniejszych komunikatach zamieszczonych na stronach spółek Grupy TAURON.

TAURON dla otoczenia

Grupa TAURON od lat przykłada wielką wagę do działań z zakresu
zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.
Zapoznaj się z naszymi projektami.

Dowiedz się więcej