Status prawny

Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał pierwszej rejestracji Spółki 8 stycznia 2007r. pod nr KRS 0000271562.
Aktualny kapitał zakładowy (wpłacony): 8.762.746.970,00 zł