Biuletyn Informacji Publicznej

Barbara Piontek

Członek Rady Nadzorczej

Ekonomista, Zastępca Prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., profesor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Ceniony ekspert z zakresu zarządzania publicznego (na szczeblu centralnym i samorządowym), rozwoju branż strategicznych, jak również budowania modeli biznesu oraz innowacyjności gospodarki. Ekspert ds. zarządzania strategicznego oraz procesów restrukturyzacji obszarów strategicznych, w tym związanych z bezpieczeństwem strategicznym, także energetycznym. Analityk rynkowy i specjalista ds. wdrożeń nowych technologii. Doradca strategiczny przedsiębiorstw z sektora dużych oraz małych i średnich.

Tworzyła strategie rozwoju dla miast, biznes plany dla inwestycji strategicznych, brała udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczo-rozwojowych. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, stopnie naukowe uzyskała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest członkiem m.in. Społecznej Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Śląskim, a także Komitetu Sterującego „Program dla Śląska” przy Wojewodzie Śląskim oraz Rady Wykonawczej ds. Programu dla Śląska przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Posiada długoletnie doświadczenie w nadzorze gospodarczym. Od 2016 r. do dnia 4 czerwca 2020 r. pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej TAURON Wytwarzanie S.A. Od 2018 r. - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Od października 2020 r. - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Pani Barbara Piontek spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Informacje o dokumencie
Utworzono: 27.07.2020
Ostatnia modyfikacja: 02.03.2021
Ogólny rejestr zmian