Biuletyn Informacji Publicznej

Grupa TAURON w liczbach w 2016 r.

Dane operacyjne


 Kluczowe parametry operacyjne  Jednostka  2016r
 Produkcja węgla handlowego  Mln Mg   6,4
 Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja netto Grupy), w tym:  TWh  16,8
 Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych  TWh  1,5
 Wytwarzanie ciepła  PJ  11,5
 Dystrybucja energii elektrycznej  TWh  49,7
 Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej  TWh  32
 Liczba klientów – Dystrybucja  mln  5,5

Wyniki finansowe


 Kluczowe parametry finansowe (w tys. zł)  2016 r.
 Przychody ze sprzedaży  17 646 489
 EBITDA  3 336 814
 Marża EBITDA (proc.)  18,9
 Zysk (strata) netto  370 137
 Marża zysku netto (proc.)  2,1
 Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej  367 468
Informacje o dokumencie
Utworzono: 2017-08-24
Ostatnia modyfikacja: 2017-08-29
Ogólny rejestr zmian