Biuletyn Informacji Publicznej

Katarzyna Taczanowska

Sekretarz Rady Nadzorczej

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Pani Katarzyna Taczanowska posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, którym zajmuje się od roku 2003. Była wspólnikiem w kancelarii GWW Woźny i Wspólnicy, od roku 2009 jest wspólnikiem w kancelarii Kudlak, Taczanowska-Wileńska sp.k. W latach 2009-2012 była Dyrektorem Biura Prawnego w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Zasiadała w Radach Nadzorczych PZU Życie S.A., LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o. oraz IDA Management sp. z o.o.

Od lipca 2018 r. pełniła funkcję Dyrektora Naczelnego ds. Korporacyjnych i Prawnych w KGHM Polska Miedź S.A., a od grudnia 2021 pełni funkcję Dyrektora Naczelnego w Centrali ww. Spółki.

Pani Katarzyna Taczanowska spełnia kryteria niezależności od Emitenta i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Emitentem wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także ma rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Informacje o dokumencie
Utworzono: 27.07.2020
Ostatnia modyfikacja: 13.05.2022
Ogólny rejestr zmian