Biuletyn Informacji Publicznej

Krzysztof Surma

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku finanse i bankowość ze specjalizacją finanse przedsiębiorstw. Ukończył także studia Master of Business Administration dla Finansistów na Akademii Leona Koźmińskiego, studia podyplomowe w zakresie praktycznego zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, program rozwoju menedżerów organizowany przez ICAN Institute. Jest członkiem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Od 22 lat związany z sektorem energetycznym. Zrealizował projekt centralizacji obszaru finansowego i ubezpieczeń w Grupie TAURON, uczestniczył w pozyskiwaniu finansowania dla Grupy TAURON o łącznej wartości ponad 35 mld zł, brał udział w realizacji strategicznych projektów realizowanych przez Grupę TAURON, m. in. w projekcie zbycia aktywów wydobywczych, projekcie nabycia farm wiatrowych o mocy 180 MW oraz transakcji nabycia aktywów Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A. od Grupy Vattenfall.

Od sierpnia 2021 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów TAURON Polska Energia S.A. Od maja 2021 r. do sierpnia 2021 r. pracował jako Dyrektor Pionu Finansów, a od 2009 r. do maja 2021 r. jako Dyrektor Departamentu Zarządzania Finansami/Dyrektor Wykonawczy ds. Finansów w TAURON Polska Energia S.A.

Podczas pełnienia powyższych funkcji w ramach Grupy TAURON zajmował m. in. następujące stanowiska: Prezes Zarządu Finanse Grupa TAURON (2019 r.), Wiceprezes Zarządu spółek TEC1, TEC2, TEC3 (2019 r.), Dyrektor Generalny TAURON Sweden Energy AB (2014-2019), Prezes Zarządu PKE Broker Sp. z o.o. (2008-2009).

W latach 2001-2009 pracował w Południowym Koncernie Energetycznym S.A., w tym m. in. na stanowisku Kierownika Działu Ryzyka i Ubezpieczeń (2005-2009).

Od września 2021 r. Pan Krzysztof Surma pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej TAMEH Holding sp. z o.o., a od lutego 2024 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej tej spółki. Zasiadał również w radach nadzorczych następujących spółek: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., TAURON Ubezpieczenia sp. z o.o., TAURON Ciepło sp. z o.o., TAURON Sprzedaż sp. z o.o., Magenta Grupa TAURON sp. z o.o., Kopalnia Wapienia Czatkowice sp. z o.o., EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., ENION Zarządzanie Aktywami sp. z o.o., TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o., PKE Broker sp. z o.o.

Informacje o dokumencie
Utworzono: 05.08.2021
Ostatnia modyfikacja: 08.04.2024
Ogólny rejestr zmian