Ostrzeżenie

UWAGA, informujemy, że cyberprzestępcy podszywając się pod Grupę TAURON, wykorzystują naszą markę w celach wyłudzania pieniędzy.

Dowiedz się więcej

Biuletyn Informacji Publicznej

Marcin Wawrzyniak

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Członek Trybunału Stanu.

Pan Marcin Wawrzyniak posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze obsługi prawnej
i doradztwa dla podmiotów gospodarczych, w tym spółek z branży energetycznej. Doradca prawny organów administracji rządowej oraz samorządowej w procesach inwestycyjnych. Partner w kancelarii Wawrzyniak
i Partnerzy Radcowie Prawni sp. p. Zasiadał w organach nadzorczych i zarządach spółek sektora publicznego i prywatnego. Autor kilkudziesięciu publikacji w obszarze prawa gospodarczego, w tym książek i komentarza do ustawy.

Pan Marcin Wawrzyniak spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Informacje o dokumencie
Utworzono: 07.04.2021
Ostatnia modyfikacja: 24.05.2021
Ogólny rejestr zmian