Anna Mańk

Wiceprezes Zarządu TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie - Wydział Handlu Wewnętrznego oraz Studia Podyplomowe Prawa Finansowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę rozpoczęła w Ministerstwie Skarbu Państwa w departamentach zajmujących się nadzorem i przekształceniami własnościowymi. W roku 2016 została powołana na stanowisko Dyrektora Generalnego tego resortu, a następnie na jego Likwidatora. Jest mianowanym Urzędnikiem Służby Cywilnej, ma zdany egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych.

W lutym 2017 r. została powołana na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki córki w Grupie PKN ORLEN, wchodząc również w skład Rady Grupy Kapitałowej PKN ORLEN – organu doradczego Zarządu PKN ORLEN w zakresie przepisów i procedur dotyczących zasad ładu korporacyjnego. Od lutego 2019 Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie. W lipcu 2020 r. została zatrudniona w TAURON Polska Energia S.A. na stanowisku Dyrektor Wykonawczego ds. Strategii, potem także i Nadzoru Właścicielskiego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w organach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym w KGHM Polska Miedź S.A. oraz w Krajowej Spółce Cukrowej S.A., a w ostatnim czasie także w spółkach z udziałem kapitałowym TAURON Polska Energia S.A.