Jakub Dziedzic

Wiceprezes Zarządu TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

Absolwent Akademii Ignatianum w Krakowie, gdzie zdobył tytuł mgr filozofii. W 2021 r. ukończył Studia Podyplomowe MBA w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu.

W obszarze jego zainteresowań zawodowych szczególne miejsce zajmuje efektywna komunikacja z klientem, usprawnianie kanałów komunikacji oraz optymalne wykorzystanie informacji zwrotnej uzyskiwanej w kontakcie z otoczeniem zewnętrznym, jak i wewnątrz organizacji. Łączy umiejętności i doświadczenie w zarządzaniu z nowatorskim podejściem do obsługi klienta. Posiada doświadczenie w projektowaniu procesów, jak i tworzeniu oraz wdrażaniu autorskiej aplikacji CRM głównie dla firm z branży OZE.