Karol Janosz

Prezes Zarządu TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, który ukończył z tytułem magistra inżyniera elektryka w 1984 r. W 2006 r. ukończył Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w zakresie Zarządzania przedsiębiorstwem. Uczestniczył w wielu krajowych i zagranicznych seminariach i konferencjach oraz szkoleniach specjalistycznych, podnosząc swoje kwalifikacje i umiejętności z zakresu obsługi klienta oraz zarządzania przedsiębiorstwem.

Z branżą energetyczną związany jest przez całą karierę zawodową. Od 1986 r. pracował w Rejonie Energetycznym Wodzisław ZE Gliwice, gdzie od 1991 r. pełnił funkcję Kierownika Rejonu, a następnie od 1995 r. funkcję Prezesa Zarządu, jednocześnie obejmując w 2001 r. także funkcję Prezesa Zarządu Rejonu Energetycznego Rybnik GZE Sp. z o.o. W 2001 r. został Członkiem Zarządu i Dyrektorem Sprzedaży
i Marketingu spółki Obrót Gliwice GZE Sp. z o.o. W 2006 r. został Prezesem Zarządu Vattenfall Customer Services Poland Sp. z o.o., a następnie w 2008 r. Prezesem Zarządu Vattenfall Business Services Poland Sp.
z o.o. Od 14 grudnia 2011 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu TAURON Obsługa Klienta GZE sp. z o.o., a od 1 kwietnia 2012 r. jest Wiceprezesem Zarządu TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

Prywatnie żonaty, ma córkę Annę i syna Marka.

Motto życiowe:

Najważniejszy w każdym działaniu jest początek.
Platon