Szymon Kowalczyk

Wiceprezes Zarządu TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

Absolwent Wyższej Szkoły Technicznej w Legnicy o profilu informatycznym, studiów Executive MBA GFKM na Uniwersytecie Śląskim, walidowanym przez Institut d’Administration des Enterprises Aix–Marseille. Ukończył roczny program ICAN Institute w zakresie Zarządzania organizowany przez Harvard Business Review.
Uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach w dziedzinie IT potwierdzonych certyfikatami, podnosząc swoje kwalifikacje w dziedzinach specjalistycznych jak i zarządzania.
Manager z ponad 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu obszarami IT w zakresie utrzymania i rozwoju systemów. Doświadczony w prowadzeniu dużych programów i projektów, analizie biznesowej oraz optymalizacji procesów. Efektywny lider. Laureat konkursów międzynarodowych.

Z branżą energetyczną związany od marca 2017 roku, kiedy to objął stanowisko Dyrektora Wykonawczego ds. IT Grupy Tauron. 

Biegle włada językiem angielskim.

Prywatnie ojciec trzech córek i syna.
Pasje życiowe: narciarstwo, survival, gry MMO.