Rafał Soja

Prezes Zarządu

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, odbył studia podyplomowe z zakresu zagadnień dotyczących krajowej elektroenergetyki, jest maklerem giełd towarowych.

Z branżą energetyczną związany od 2000 roku. Posiada doświadczenie w obszarze hurtowego obrotu energią oraz sprzedaży do Klientów biznesowych. Pełnił funkcje dyrektora odpowiadającego za handel i sprzedaż energii w spółkach Grupy TAURON. Od 2011 do 2016 r. zajmował stanowisko wiceprezesa zarządu ds. sprzedaży na rynku biznesowym w TAURON Sprzedaż. Od 2016 r. jest prezesem zarządu spółki.

Uczestniczył w projektach związanych z konsolidacją spółek dystrybucyjnych, a następnie rozdzieleniem działalności związanej z dystrybucją i obrotem energią w przedsiębiorstwach zintegrowanych pionowo.