Robert Szydło

Wiceprezes Zarządu
Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (administracja publiczna i pedagogika) oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył także studia MBA na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Ekspert w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa, w tym m.in. informacji, ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa oraz procedur z tym związanych. Doświadczenie zawodowe zdobył m.in. w czasie pracy w Policji, gdzie w ostatnim okresie pełnił funkcję I zastępcy Komendanta Stołecznego Policji. Był również wykładowcą akademickim w Społecznej Akademii Nauk na kierunku: bezpieczeństwo wewnętrzne. 

Jako dyrektor generalny w Stowarzyszeniu Polskich Producentów Urządzeń OZE inicjował i koordynował projekty ukierunkowane na poprawę jakości powietrza w Polsce i promocję polskich producentów urządzeń OZE. Posiada doświadczenie w zakresie współpracy z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego.   

Obecnie w Spółce pełni nadzór nad obszarem bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych, compliance i kontroli wewnętrznej, a także zespołem prawnym. Koordynuje prace działów odpowiadających za sprzedaż do klientów instytucjonalnych, a także za zakupy i administrację.