Biuletyn Informacji Publicznej

Dane operacyjne

Kluczowe parametry operacyjne Jednostka  2019 r.
Produkcja węgla handlowego Mln Mg 3,8
Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto), w tym: TWh 13,9
Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych TWh 1,40
Wytwarzanie ciepła PJ 10,9
Dystrybucja energii elektrycznej TWh 51,7
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej TWh 33,7
Liczba klientów – Dystrybucja mln 5,6

Wyniki finansowe

Kluczowe parametry finansowe  2019 r.
Przychody ze sprzedaży (w mln zł) 19 558
EBITDA (w mln zł) 3 599
Marża EBITDA (proc.) 18,4
Zysk (strata) netto (w mln zł) (11 683)
Marża zysku netto (proc.) (0,1)
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (w mln zł) (10 908)     
Informacje o dokumencie
Utworzono: 2017-09-15
Ostatnia modyfikacja: 07.04.2020
Ogólny rejestr zmian