Barbara Łasak-Jarszak

Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od stycznia 1997 r. do lutego 2017 r. była pracownikiem Departamentu Prawnego w Ministerstwie Skarbu Państwa. W okresie od kwietnia 1998 r. do lutego 2017 r. kierowała komórką organizacyjną w ramach Departamentu Prawnego zapewniającego obsługę prawną ministerstwa. Od 1 marca 2017 r. do 7 stycznia 2020 r. naczelnik Wydziału ds. Mienia Państwowego i Finansów w Departamencie Skarbu Państwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie zajmowała się m.in. problematyką związaną z nowymi zasadami zarządzania mieniem państwowym. Od 8 stycznia 2020 r. zatrudniona na stanowisku naczelnika w Departamencie Nieruchomości Ministerstwa Aktywów Państwowych. Aktualnie zajmuje się prowadzeniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami sektora związanego z rynkiem nieruchomości oraz których działalność obejmuje gospodarowanie nieruchomościami.

W latach 1999-2001 członek Komisji Dyscyplinarnej Ministerstwa Skarbu Państwa. W latach 1999-2005 zastępca rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Skarbu Państwa.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w organach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym: ZPP ”Lenora” sp. z o.o., Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A., Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A., ŚWWG Polmos S.A., Stocznia Gdynia S.A., Archimedes S.A., PSO „Maskpol” S.A., ZG „Dom Słowa Polskiego” S.A. w likwidacji, Fundusz Rozwoju Spółek S.A., Zakłady Mięsne Nisko S.A.

Pani Barbara Łasak-Jarszak nie spełnia kryteriów niezależności o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.