Marcin Chludziński

Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Instytutu Polityki Społecznej oraz Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył studia MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Pracował w charakterze wykładowcy na Uniwersytecie Warszawskim, Collegium Civitas oraz Uczelni Łazarskiego.
Od czerwca 2018 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Od stycznia 2016 r. członek Rady Nadzorczej PZU S.A. Od stycznia 2016 r. do czerwca 2018 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., gdzie odpowiadał za procesy restrukturyzacyjne, fuzje oraz przejęcia. Współtwórca i Prezes Zarządu Invent Grupa Doradztwa i Treningu Sp. o.o. (lata 2006 - 2015). Prezes think tanku gospodarczego Fundacja Republikańska w latach 2011 - 2015.

W latach 2012 - 2016 Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. W latach 2015 - 2016 Członek Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.

Posiada doświadczenie menedżerskie w zakresie doradztwa strategicznego i nadzoru korporacyjnego. Specjalizuje się w restrukturyzacji rozwojowej przedsiębiorstw i inwestycjach kapitałowych.

Pan Marcin Chludziński spełnia kryteria niezależności od Emitenta i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Emitentem wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także ma rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.