Piotr Tutak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent politologii Instytutu Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej, administracji publicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz rozwoju regionalnego na Uniwersytecie Warszawskim.

Posiada bogate doświadczenie w administracji publicznej, w tym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), m.in. jako doradca premiera, Sekretarz Stanu i Zastępca Szefa KPRM oraz Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych. Doświadczenia zawodowe zdobywał również w pracy w organach zarządzających i kontrolnych spółek prawa handlowego, m.in. w sektorze finansów, energetyki oraz nieruchomości. Brał udział w stażach zawodowych w USA i Japonii. Członek Rady Konsultacyjnej Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od 2016 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu EuRoPol Gaz S.A.

Pan Piotr Tutak spełnia kryteria niezależności od Emitenta i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Emitentem wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.