Tomasz Szczegielniak  - Zarząd - Władze Spółki | TAURON

Tomasz Szczegielniak

Wiceprezes Zarządu ds. Handlu
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, studiów Executive Master of Business Administration organizowanych przez Wyższą Szkołę Menadżerską w Warszawie/ Fachhochschule Des Mittelstands (FHM) oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa finansowego i gospodarczego na Uniwersytecie Łódzkim.

Od sierpnia 2020 r. do czerwca 2022 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w ENEA S.A.

Od listopada 2019 r. do czerwca 2020 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, będąc również członkiem Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Od lipca do listopada 2019 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W tym okresie był również sekretarzem Rady Ministrów, zastępcą przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów oraz członkiem Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

Pracował w Kancelarii Prezydenta RP oraz na stanowiskach kierowniczych w administracji samorządowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Polskiej Izbie Paliw Płynnych, Kancelarii Sejmu RP oraz Urzędzie Patentowym RP.

Pan Tomasz Szczegielniak zasiadał w Radach Nadzorczych spółek: Enea Trading Sp. z o.o., Grupa Azoty ZAK S.A.