Wojciech Ignacok

Wojciech Ignacok

Prezes Zarządu
Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Posiada doświadczenie w zakresie funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, w szczególności w zakresie ciepłownictwa. Dodatkowo swoją wiedzę wykorzystywał podczas prowadzenia złożonych projektów inwestycyjnych.

Od 2016 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu PEC Geotermia Podhalańska S.A., spółce prowadzącej działalność w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła pochodzącego ze źródeł geotermalnych oraz wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji.

Od 2003 r. do 2016 r. prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie m.in. przygotowywania dokumentacji przetargowej oraz wsparcia technicznego projektów inwestycyjnych finansowanych m.in. ze środków Unii Europejskiej.

W latach 2009-2016 był związany ze Scott Wilson Sp. z o.o./URS/Aecom Company, gdzie świadczył usługi konsultanta/inżyniera konsultanta/kierownika projektu/zastępcy dyrektora przy realizacji projektów w zakresie modernizacji systemu kanałów przeciwpowodziowych Wrocławia w celu ochrony przeciwpowodziowej oraz budowy Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+. Od 2013 r. był również odpowiedzialny za realizację budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze.

W PEC Geotermia Podhalańska S.A. w latach 2007-2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu, w latach 1997-2003 zajmował stanowiska: specjalisty ds. marketingu, kierownika działu marketingu oraz Wiceprezesa Zarządu - dyrektora ds. eksploatacji i inwestycji.

W latach 1995-1997 pracował w Zakładzie Produkcyjno-Handlowym „CZS” w dziale logistyki i informatyki.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Informacje o dokumencie
Utworzono: 12.11.2020
Ostatnia modyfikacja: 02.03.2021
Ogólny rejestr zmian