Specjalista ds. BHP

Podstawowe informacje

Poziom stanowiska:

Stanowisko specjalistyczne

Kategoria:

BHP/Ochrona środowiska

Miejsce pracy:

Gliwice

Oferta ważna do:

2020-07-04

Spółka:

TAURON Dystrybucja S.A.

Umowa:

Docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony

Nr referencyjny:

TD/2020/05/02


Wymagania:

 • Wykształcenie średnie elektryczne lub energetyczne oraz wyższe w zakresie BHP
  lub
  wykształcenie wyższe elektryczne lub energetyczne oraz studia podyplomowe w zakresie BHP
  1 rok doświadczenia w obszarze BHP
  Uprawnienia do prowadzenia szkoleń BHP
  Świadectwo kwalifikacyjne D i E w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
  elektroenergetycznej,
  Prawo jazdy kat. B
  Podstawowa znajomość: przepisów BHP w energetyce, organizacji bezpiecznej pracy, Kodeksu Pracy
  Umiejętność przygotowania i prowadzenia dokumentacji w zakresie BHP
  Budowanie partnerstwa, proponowanie ulepszeń, dążenie do osiągania wyników, podejmowanie decyzji, stałe doskonalenie się.

Mile widziane:

 • 1 rok doświadczenia w obszarze elektroenergetyki dystrybucyjnej I przesyłowej

Zakres obowiązków:

 • Monitorowanie przestrzegania przepisów BHP i realizacji polityki BHP w Oddziale.
  Udział w opracowywaniu propozycji wewnętrznych procedur dotyczących BHP.
  Realizowanie różnych form popularyzacji problematyki BHP i ergonomii w Oddziale.
  Udział w opracowywaniu oraz realizacja rocznego planu przedsięwzięć i planu kontroli, w tym formułowanie zaleceń pokontrolnych i zapobiegawczych oraz monitorowanie ich realizacji.
  Sporządzanie okresowych analiz stanu BHP mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
  Przeprowadzanie szkoleń wstępnych
 • instruktażu ogólnego oraz prowadzenie związanej w tym ewidencji pracowników przeszkolonych w zakresie BHP.
  Opiniowanie instrukcji stanowiskowych w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami BHP oraz bezpieczeństwa pracowników na poszczególnych stanowiskach.
  Sporządzanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
  Opracowywanie analiz wypadkowości przy pracy oraz przygotowywanie danych do sprawozdań z zakresu BHP na potrzeby GUS.
  Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zachorowań na chorobę zawodową.
  Udział w przygotowywaniu opinii oraz opracowań w zakresie BHP dotyczących sprzętu, infrastruktury, planów modernizacji oraz udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych pod kątem spełnienia wymogów BHP i bezpieczeństwa pożarowego.
  Udział w opracowywaniu standardów wyposażenia i eksploatacji majątku sieciowego zgodnie z wymaganiami BHP i p.poż.
  Współdziałanie ze Społeczną Inspekcją Pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy podejmowaniu działań i przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków pracy.
  Opracowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne Spółki.

Oferujemy:

 • Profesjonalne wdrożenie do pracy na danym stanowisku,
  Interesującą pracę w zespole specjalistów z dużym doświadczeniem,
  Nowoczesne narzędzia niezbędne do wykonywania pracy,
  Szkolenia podnoszące kwalifikacje i zapewniające rozwój zawodowy,
  Pakiet socjalny
 • dofinansowanie do karty Benefit, Pracowniczy Program Emerytalny, pakiety medyczne, grupowe ubezpieczenie pracownicze.