Controller Finansowy w obszarze Controllingu Strategicznego

Podstawowe informacje

Poziom stanowiska:

Stanowisko specjalistyczne

Kategoria:

Finanse/Ekonomia

Miejsce pracy:

Katowice

Oferta ważna do:

2020-06-21

Spółka:

TAURON Polska Energia

Umowa:

Docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony

Nr referencyjny:

TPE/2020/05/01


Wymagania:

 • Minimum 3 letnie doświadczenie w pracy w obszarze controllingu lub dziale finansowym (analityk finansowy)
 • Wiedza z zakresu zarządzania finansami, rachunkowości finansowej i zarządczej
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe o profilu finanse, rachunkowość, controling
 • Znajomość systemów informatycznych wspomagających pracę controllera
 • Znajomość zagadnień związanych z prognozowaniem i kontrolą wykonania cash flow w grupach kapitałowych
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu analiz zależności między wynikiem a płynnością finansową. Biegłe posługiwanie się narzędziem bezpośredniego i pośredniego rachunku przepływów pieniężnych, w tym w szczególności na poziomie zarządczym
 • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office w szczególności programu Excel na poziomie zaawansowanym
 • Wysoka motywacja do pracy, zaangażowanie, ukierunkowanie na realizację celów i osiąganie wyników
 • Umiejętność opracowywania i inicjowania nowych rozwiązań, gotowość do wdrażania zmian

Mile widziane:

 • Znajomość VBA
 • Certyfikaty świadczące o rozszerzeniu studiów kierunkowych w obszarze controllingu, rachunkowości zarządczej i finansowej

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie działań w całej grupie kapitałowej w procesach planowania, prognozowania oraz monitorowania przepływów pieniężnych
 • Wypracowywanie potencjalnych działań poprawiających sytuację płynnościową grupy kapitałowej na bazie prowadzonych procesów prognozowania i monitorowania cash flow
 • Ciągła poprawa jakości prognozowania cash flow poprzez głęboką analizę realizacji planów i prognoz płynnościowych
 • Modelowanie finansowe w zakresie wpływu różnych scenariuszy decyzyjnych na prognozy płynnościowe
 • Udział w opracowywaniu skonsolidowanych planów i weryfikacja ich spójności ze strategią Grupy oraz monitorowanie efektów finansowych realizacji strategii
 • Dostosowywanie narzędzi planistycznych do zmieniającego się otoczenia oraz modelu biznesowego
 • Wytyczanie i monitorowanie realizacji standardów controllingu korporacyjnego w spółkach Grupy kapitałowej
 • Codzienna bieżąca współpraca z bezpośrednim przełożonym, jak i z menedżerami wyższego szczebla odpowiadającymi za Controlling w Spółkach Grupy

Oferujemy:

 • Interesującą pracę w dynamicznym zespole
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
 • Pracowniczy Program Emerytalny
 • Możliwość pracy w jednej z największych grup kapitałowych w sektorze energetycznym w Polsce