Raport bieżący nr 1/2010


Przystąpienie do systemu ESPI

10.06.2010

TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka przystępuje do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) oraz z dniem dzisiejszym rozpoczyna przekazywanie informacji za pomocą ESPI.
Podstawa prawna:
Regulamin ESPI §11 ust. 1

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Zamasz - Wiceprezes Zarządu
Tomasz Lender - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących