Raport bieżący nr 17/2010


Informacja o nabyciu akcji TAURON Polska Energia S.A. przez członka Rady Nadzorczej oraz przez osobę blisko związaną

05.07.2010

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 5 lipca 2010 r. Spółka otrzymała informację o zawarciu:

• przez członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. transakcji nabycia 32.500 akcji Spółki w ofercie publicznej 28 czerwca 2010 r. oraz podczas sesji zwykłych w dniach 30 czerwca oraz 1 lipca 2010 r., w tym:

- w dniu 28 czerwca 2010 r. 934 akcje Spółki po cenie 5,13 złotych za akcję,
- w dniu 30 czerwca 2010 r. 30.550 akcji Spółki po cenie 5,13 złotych za akcję,
- w dniu 1 lipca 2010 r. 516 akcji Spółki po cenie 5,02 złotych za akcję,
- w dniu 1 lipca 2010 r. 500 akcji Spółki po cenie 5,03 złotych za akcję.

• przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A., o którym mowa powyżej, transakcji nabycia 934 akcji Spółki w ofercie publicznej w dniu 28 czerwca 2010 r. po cenie 5,13 złotych za akcję.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Dariusz Stolarczyk - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Zamasz - Wiceprezes Zarządu


Zobacz więcej raportów bieżących