Raport bieżący nr 18/2010


Otrzymanie zawiadomienia z Ministerstwa Skarbu Państwa w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej

07.07.2010

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. informuje, że w dniu 7 lipca 2010 r. otrzymał zawiadomienie z Ministerstwa Skarbu Państwa o zmniejszeniu udziału Skarbu Państwa w TAURON Polska Energia S.A.
W dniu 30 czerwca 2010 r. Minister Skarbu Państwa na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokonał zbycia pakietu 51,6555% akcji TAURON Polska Energia S.A.
Przed przeprowadzeniem powyższej transakcji Skarb Państwa był właścicielem 85,0244% akcji TAURON Polska Energia S.A.
W wyniku zbycia pakietu 51,6555% akcji Skarb Państwa jest właścicielem 33,3689% akcji TAURON Polska Energia S.A.


Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Zawadzki - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Zamasz - Wiceprezes Zarządu


Zobacz więcej raportów bieżących