Raport bieżący nr 29/2017


Prolongata programu emisji obligacji

20.06.2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie podpisania umów dotyczących programu emisji obligacji („Program”), Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 czerwca 2017 r. zostały podpisane aneksy do umowy agencyjnej i depozytowej oraz umowy gwarancyjnej, na podstawie których dokonano następującej prolongaty Programu:
a) o jeden rok tj. do dnia 31.12.2021 r. („I Okres Prolongaty”). Kwota Programu w I Okresie Prolongaty będzie wynosić maksymalnie 5,32 mld zł, a do prolongaty przystąpiły następujące banki: MUFG Bank (Europe) N.V., MUFG Bank (Europe) N.V. S.A. Oddział w Polsce, Bank Zachodni WBK S.A., CaixaBank S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce, ING Bank Śląski S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz mBank S.A.
b) o dwa lata, tj. do dnia 31.12.2022 r. („II Okres Prolongaty”). Kwota Programu w II Okresie Prolongaty będzie wynosić maksymalnie 2,45 mld zł, a do prolongaty przystąpiły banki: MUFG Bank (Europe) N.V., MUFG Bank (Europe) N.V. S.A. Oddział w Polsce oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Do dnia 31 grudnia 2020 r. kwota Programu nie ulega zmianie i wynosi maksymalnie 6,27 mld zł.

Spółka informuje również, iż w związku z dokonaną prolongatą nie uległ zmianie poziom marży finansowania w ramach Programu.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Surma - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących