Raport bieżący nr 31/2017


Emisja euroobligacji przez TAURON Polska Energia S.A.

05.07.2017

W nawiązaniu do raportów bieżących 28/2017 z 14 czerwca 2017 r. i 30/2017 z 28 czerwca 2017 r. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 5 lipca 2017 r. Spółka wyemitowała euroobligacje o następujących parametrach:
1. Łączna wartość nominalna: 500 000 000 EUR;
2. Zapadalność: 10 lat;
3. Okresy odsetkowe: roczne;
4. Kupon: 2,375 proc. w skali roku;
5. Rentowność na dzień emisji: 2,439 proc. w skali roku;
6. Cena emisyjna: 99,438 proc. wartości nominalnej.

Spółka złożyła wniosek o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Surma - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących