Raport bieżący nr 32/2017


Nadanie przez Fitch ratingu dla euroobligacji wyemitowanych przez TAURON Polska Energia S.A. w dniu 5 lipca 2017 r.

05.07.2017

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka") informuje, że 5 lipca 2017 r. agencja ratingowa Fitch nadała rating niezabezpieczonego i niepodporządkowanego zadłużenia w postaci 10-letnich euroobligacji Spółki o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro na poziomie „BBB”.

Rating odzwierciedla wiodącą pozycję Spółki w regulowanym i stabilnym segmencie dystrybucji, generującym znaczącą część wyniku EBITDA Grupy TAURON (72 proc. w 2016 roku).

Pełna lista ocen ratingowych obejmuje:
• długoterminowe ratingi w walucie krajowej i obcej potwierdzone na poziomie „BBB”; perspektywa stabilna,
• krótkoterminowe ratingi w walucie krajowej i obcej potwierdzone na poziomie „F3”,
• rating „BB+” dla emisji obligacji hybrydowych,
• krajowy rating długoterminowy potwierdzony na poziomie „A+(pol)”; perspektywa stabilna,
• krajowy rating niezabezpieczonego i niepodporządkowanego zadłużenia potwierdzony na poziomie „A+(pol)”,
• rating niezabezpieczonego i niepodporządkowanego zadłużenia w walucie obcej na poziomie „BBB” dla emisji euroobligacji.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Surma - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących