Raport bieżący nr 33/2017


Rejestracja zmian Statutu TAURON Polska Energia S.A.

12.07.2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 12 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałami nr 39-45 z dnia 29 maja 2017 r. dotyczącymi zmian Statutu Spółki. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz dokonane zmiany zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Kamil Kamiński - Wiceprezes Zarządu
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu


Zobacz więcej raportów bieżących