Raport bieżący nr 34/2017


Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu TAURON Polska Energia S.A.

17.07.2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2017 z 12 lipca 2017 r. w sprawie rejestracji zmian Statutu TAURON Polska Energia S.A. („Spółka") Zarząd Spółki informuje, że w dniu 17 lipca 2017 r. Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., działając na mocy § 20 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki, przyjęła jednolity tekst Statutu TAURON Polska Energia S.A. uwzględniający zmianę Statutu wpisaną przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jednolity tekst Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Jarosław Broda - Wiceprezes Zarządu


Zobacz więcej raportów bieżących