Raport bieżący nr 41/2017


Potwierdzenie ratingów i ich perspektywy dla TAURON oraz nadanie ratingu dla programu obligacji hybrydowych

21.12.2017

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2017 r. agencja ratingowa Fitch („Fitch") potwierdziła długoterminowe ratingi TAURON Polska Energia S.A. w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB" z perspektywą stabilną oraz przyznała rating programowi emisji obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł w walucie krajowej na poziomie „BB+” i krajowy rating na poziomie „BBB+ (pol)”.

Pełna lista ocen ratingowych obejmuje:
- długoterminowe ratingi w walucie krajowej i obcej potwierdzone na poziomie „BBB”; perspektywa stabilna,
- krótkoterminowe ratingi w walucie krajowej i obcej potwierdzone na poziomie „F3”,
- rating „BB+” dla wyemitowanych obligacji hybrydowych,
- krajowy rating długoterminowy potwierdzony na poziomie „A+(pol)”; perspektywa stabilna,
- krajowy rating niezabezpieczonego i niepodporządkowanego zadłużenia potwierdzony na poziomie „A+(pol)”,
- rating niezabezpieczonego i niepodporządkowanego zadłużenia w walucie obcej na poziomie „BBB” dla emisji euroobligacji,
- rating programu emisji obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł w walucie krajowej na poziomie „BB+” i krajowy rating na poziomie „BBB+ (pol).

Raport Fitch jest dostępny na stronie internetowej: www.fitchratings.com.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Surma - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących