Raport bieżący nr 43/2017


Podpisanie aneksu do porozumienia w sprawie potencjalnej współpracy przy realizacji projektu budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie

29.12.2017


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2017 z 1 czerwca 2017 r. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 29 grudnia 2017 r. Emitent zawarł aneks, na mocy którego przedłużono do 28 lutego 2018 r. okres obowiązywania Porozumienia w sprawie wstępnych warunków potencjalnej współpracy w ramach projektu budowy bloku 910 MW w Jaworznie.

Porozumienie oraz aneks zostały zawarte pomiędzy Emitentem i Funduszem Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych i Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zarządzanymi przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Pozostałe zapisy wyżej wymienionego Porozumienia nie uległy zmianie.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Jarosław Broda - Wiceprezes Zarządu


Zobacz więcej raportów bieżących