Ostrzeżenie

Szanowni Państwo, aktualnie wdrażamy rozwiązania prawne dotyczące cen energii - wynikające z nowej Ustawy z 28 grudnia 2018 roku. Prosimy o terminowe regulowanie należności wynikających z wystawionych już faktur. W przypadkach przewidzianych ustawą - faktury zostaną skorygowane z najbliższym rozliczeniem.

Dowiedz się więcej

Raport bieżący nr 6/2018


Podpisanie aneksów do umów dotyczących programu emisji obligacji

09.03.2018

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 49/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. oraz 29/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie odpowiednio podpisania i prolongaty umów dotyczących programu emisji obligacji („Program”), Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 marca 2018 r. zostały podpisane aneksy do umowy agencyjnej i depozytowej oraz umowy gwarancyjnej, których skutkiem jest wydłużenie przez część banków okresu dostępności środków w ramach Programu.

Oznacza to, że maksymalna wartość Programu:
a) do dnia 31 grudnia 2020 r. wynosi 6,27 mld zł (kwota ta nie uległa zmianie w wyniku podpisania aneksów),
b) do dnia 31 grudnia 2021 r. wynosi 6,07 mld zł (przed podpisaniem aneksów wynosiła 5,32 mld zł),
c) do dnia 31 grudnia 2022 r. wynosi 5,82 mld zł (przed podpisaniem aneksów wynosiła 2,45 mld zł).

Aneksy zostały zawarte z następującymi bankami biorącym udział w Programie: Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Zachodni WBK S.A., CaixaBank S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce, ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., MUFG Bank (Europe) N.V., MUFG Bank (Europe) N.V. S.A. Oddział w Polsce oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Spółka informuje również, iż w związku z podpisaniem przedmiotowych aneksów nie uległ zmianie poziom marży finansowania w ramach Programu.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Surma - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących