Raport bieżący nr 18/2018


Uzupełnienie raportu bieżącego nr 16/2018 z 16 kwietnia 2018 r.

18.04.2018

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka"), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 16/2018 z 16 kwietnia 2018 r., w załączeniu przekazuje informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Marcina Szlenka, powołanego w dniu 16 kwietnia 2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Surma - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących