Raport bieżący nr 13/2019


Otrzymanie pisma o odstąpieniu od procesu nabycia udziałów w PGE EJ 1

17.04.2019

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2018 i 33/2018 Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, że 17 kwietnia 2019 r. otrzymał pismo od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”), w którym PGE poinformowała, iż odstąpiła od procesu nabycia udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o. („PGE EJ 1”) będących w posiadaniu mniejszościowych wspólników PGE EJ 1.

TAURON Polska Energia S.A. posiada 10 proc. udziałów w PGE EJ 1.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Surma - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących